Precise Biometrics planerar att omorganisera verksamheten för att förbättra kundservice och möjliggöra tillväxt inom nya områden

Precise Biometrics planerar en omorganisation av verksamheten för att förbättra kundservice och förstärka fokus på lösningar som förenar olika biometriska modaliteter. Som en del av den föreslagna omorganisationen kommer företaget att etablera ett nytt kontor i Shanghai under första halvåret 2019 och avser att centralisera verksamheten i Sverige till huvudkontoret i Lund, och därmed avveckla kontoret i Karlstad.

I linje med Precise Biometrics ambition om att utveckla världsledande biometriska lösningar planerar företaget att omorganisera delar av sin verksamhet. En centralisering av den svenska verksamheten till huvudkontoret kommer möjliggöra ökad operationell effektivitet, och huvudkontoret kommer att kvarstå som center för produktutveckling. Företaget kommer att inleda samtal med arbetstagarorganisationerna med avseende på den föreslagna avvecklingen av verksamheten i Karlstad och effektiviseringarna i Lund. Sammanlagt påverkas cirka 15 anställda och konsulter av omorganisationen. Organisationen i dotterbolaget i Potsdam kommer vara oförändrad.

Omorganisationen kommer i enlighet med den nya strategin att möjliggöra för företaget att utveckla lösningar med målet att förena olika biometriska modaliteter som tillhandahåller autentiseringslösningar för sektorer som finans, gaming, medicin och säkerhet. Det kommer även att förbättra företagets servicekapacitet av fingeravtryckslösningar i Asien.

"Den nya föreslagna organisationen möjliggör för oss att bibehålla vår position som marknadsledare inom biometriska lösningar. Att centralisera vår forskning & utveckling till Lund tillåter oss att både utveckla biometriska lösningar som säkerställer människors identitet, såväl som att snabbare dra nytta av möjligheter i vår existerande verksamhet", säger Stefan Persson, VD för Precise Biometrics.

Då den asiatiska marknaden för biometri växer snabbt planerar Precise Biometrics samtidigt att etablera ett kontor i Shanghai för att förbättra kundservice och lokal support för kunder i Asien.

"I syfte att stärka vårt mål att fortsätta vara en ledande leverantör av biometriska lösningar har vi identifierat ett behov att stärka vår lokala närvaro på den asiatiska marknaden, där vi ser en växande efterfrågan. Denna ambition är i linje med vår nuvarande strategi och fokus framåt", säger Stefan K Persson.

Bolaget förväntar sig inte att omorganisationen ska medföra några väsentliga engångskostnader. Efter planerat genomförande förväntas omorganisationen kunna leda till kostnadsbesparingar med början under 2019.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2018 kl.09.00.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Stefan K Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon; 0707-920831
E-mail; stefan.k.persson@precisebiometrics.com

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet. Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara som levererar marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com (https://www.precisebiometrics.com) Följ oss på LinkedIn (https://se.linkedin.com/company/precise-biometrics) och Twitter (https://twitter.com/pbiometrics).