Precise Biometrics presenterar sin reviderade strategi

Uppdaterad strategi i samband med dagens kapitalmarknadslunch. Stefan K Persson kommer idag den 12 oktober 2018 att presentera Precise Biometrics reviderade strategi på en kapitalmarknadslunch.

I takt med ökad användning av smarta enheter såsom mobiltelefoner, fordon, hemelektronik, klockor och andra tillbehör växer efterfrågan på bekväm och säker biometrisk teknologi. Att kunna läsa in biometriska data genom fingeravtryck, iris, ansikte, beteende och geo-data möjliggör såväl bekvämlighet som säkerhet i användarupplevelsen. 

Kärnverksamheten hos Precise Biometrics har historiskt funnits inom fingeravtrycksbiometri, där fokus har varit på mobila enheter. Med hjälp av ett antal partnersamarbeten arbetar Precise Biometrics nu med att ta fram lösningar med syfte att kunna förena olika biometriska modaliteter. Dessa kommer att kunna appliceras inom nya användningsområden och sektorer såsom finans, spelindustri, medicin och säkerhet. 

Dessa biometriska lösningar där kontinuerlig användaridentifikation kan tillämpas säkerställer bekvämlighet och säkerhet i upplevelsen, och anpassas efter den applikation som slutanvändaren önskar. I och med denna satsning kommer Precise Biometrics närmare slutanvändarna. Den reviderade strategin kommer huvudsakligen fokusera på den nordiska marknaden. 

"Vi har en trygghet i den befintliga biometriska teknologin vilket möjliggör för oss att ta nästa steg i vår utveckling. När jag ser marknaden och hur teknologin utvecklas, så ser jag möjligheter att expandera vår befintliga affär till nya användningsområden. Biometriska system med fingeravtryck, ansikte, röst, beteende och iris, möjliggör en digital identitet som gör det bekvämare och säkrare i det dagliga livet" säger Stefan K Persson, VD Precise Biometrics. 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Stefan K Persson, Precise Biometrics
Telefon: 0707-920831
E-mail: stefan.k.persson@precisebiometrics.com 

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för bekväm och säker autentisering av människors identitet. Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara som levererar marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.comFölj oss på LinkedIn (https://se.linkedin.com/company/precise-biometrics)och Twitter (https://twitter.com/pbiometrics).