Precise Biometrics publicerar årsredovisningen för 2011

Precise Biometrics har nu publicerat sin årsredovisning på både svenska och engelska på bolagets hemsida www.precisebiometrics.com ( https://www.precisebiometrics.com )

2011 har varit ett strategiskt viktigt år för Precise Biometrics. I Precise Biometrics årsredovisning för 2011 kan du läsa om året som gått och om den nya produktsatsningen för den mobila marknaden, men även om bolagets fokus på framtiden. Årsredovisningen publiceras digitalt men kan även skrivas ut från hemsidan.

Precise Biometrics årsstämma hålls den 24 april och anmälan för aktieägare ska ske senast 18 april. Läs mer om hur du amäler dig på hemsidan www.precisebiometrics.com/arsstamma2012

Informationen är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2012 kl 12.15