Precise Biometrics publicerar årsredovisningen för 2012

Precise Biometrics har nu publicerat sin årsredovisning på bolagets hemsida

I Precise Biometrics årsredovisning för 2012 kan du läsa om året som gått men även om bolagets fokus på framtiden. Årsredovisningen publiceras digitalt men kan även skrivas ut från hemsidan.

Precise Biometrics årsstämma hålls den 23 april och anmälan för aktieägare ska ske senast 17 april. Läs mer om hur du anmäler dig på hemsidan.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2013 kl. 15:15.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 46 31 11 47 eller 046 734 35 11 47, E-mail; patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar (smart phones och surfplattor), datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.comoch www.idApps.com (https://www.precisebiometrics.com)