Precise Biometrics publicerar årsredovisningen för 2015

Precise Biometrics har publicerat årsredovisningen för 2015 på bolagets hemsida. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://precisebiometrics.com/sv/finansiella-rapporter/ där den kan skrivas ut.

Tryckta exemplar av årsredovisningen kan beställas genom att kontakta bolaget på investor@precisebiometrics.com