Precise Biometrics publicerar årsredovisningen för 2016

Precise Biometrics har publicerat årsredovisningen för 2016 på bolagets hemsida. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://precisebiometrics.com/investor/sv/finansiell-information/rapporter/ (https://precisebiometrics.com/investor/sv/finansiell-information/rapporter/%20) där den kan skrivas ut.

Tryckta exemplar av årsredovisningen kan beställas genom att kontakta bolaget på investor@precisebiometrics.com 

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2017 kl. 8.00.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics 
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com 

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för att säkerställa människors identitet genom smarta kort och fingeravtrycksteknik. Bolagets produkter kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar lösningar till företag och myndigheter över hela världen. Bolagets produkter är licensierade till nära 160 miljoner användare. Mer information finns på precisebiometrics.com