Precise Biometrics publicerar årsredovisningen för 2017

Precise Biometrics har publicerat årsredovisningen för 2017 på bolagets hemsida. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://precisebiometrics.com/investor/sv/finansiell-information/rapporter/ där den kan skrivas ut.

Tryckta exemplar av årsredovisningen kan beställas genom att kontakta bolaget på investor@precisebiometrics.com

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 8.00.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Torgny Hellström, styrelseordförande
Telefon: 0733 45 13 00
E-mail: torgny.hellstrom@precisebiometrics.com (hakan.persson@precisebiometrics.com) 
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet. Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara som levererar marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com