Precise Biometrics publicerar årsredovisningen för 2018

Precise har publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets hemsida. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://precisebiometrics.com/investor/sv/finansiell-information/rapporter/ där den kan laddas ner och skrivas ut.

Tryckta exemplar av årsredovisningen kan beställas genom att kontakta bolaget på investor@precisebiometrics.com   

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019 kl.08.00.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Stefan K Persson, VD
Telefon: 0707-920831
E-mail: stefan.k.persson@precisebiometrics.com   

OM PRECISE 
Precise är en marknadsledande leverantör av produkter för bekväm och säker verifiering av människors identitet med biometri. Bolagets lösningar används dagligen hundratals miljoner gånger av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka samarbetspartners. För mer information, besök precisebiometrics.co (https://precisebiometrics.com/)m