Precise Biometrics reviderar intäkts- och resultatbedömning för helåret 2017

På grund av hård konkurrens för Precise Biometrics kunder har försäljningen inte ökat i enlighet med bolagets tidigare bedömning. Precise Biometrics reviderar därför sin intäktsbedömning för helåret 2017, från tidigare kommunicerade nivå om ca 83 Mkr, till intervallet 60-70 Mkr. Till följd av den svagare försäljningsutvecklingen kommer bolaget att visa en rörelseförlust, vilket avviker från den tidigare bedömningen att helåret 2017 skulle resultera i ett positivt rörelseresultat.

Preliminär royaltyrapportering från Precise Biometrics kunder visar att royaltyintäkterna under tredje kvartalet 2017 inte ökat enligt tidigare bedömning. I den hårda konkurrensen på marknaden för kapacitiva sensorer, som domineras av ett fåtal större sensortillverkare, har bolagets kunder vunnit färre projekt och tilldelats lägre volymer än tidigare bedömts. Försäljningsutvecklingen kommer också innebära att royaltyintäkterna under fjärde kvartalet 2017 blir lägre än tidigare förväntat.
Royalty rapporteras av bolagets kunder efter kvartalets utgång och bygger på faktiska sensorleveranser till smartphone-tillverkarna.

Information som är relaterad till det tredje kvartalet 2017 kommer att presenteras i Precise Biometrics delårsrapport för januari-september 2017 vilken publiceras den 14 november.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 19.00.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com 

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet. Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortsläsare som levererar marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com Följ oss på LinkedIn (https://se.linkedin.com/company/precise-biometrics) och Twitter (https://twitter.com/pbiometrics).