Precise Biometrics ser stor potential i mobilt paradigmskifte

Apples lansering av iPhone 5S med fingeravtryckssensor är en viktig milstolpe för biometribranschen. Det öppnar även upp potential för Precise Biometrics (https://www.precisebiometrics.com/) ( http://Biometrics (https://www.precisebiometrics.com/) ) produkter.

– Apple är ledande när det gäller nytänkande inom smartphones och surfplattor och vi är övertygade om att resten av mobilbranschen kommer att följa Apple. Detta är första steget mot att fingeravtryckssensorer blir standardkomponent på smartphones och surfplattor vilket naturligtvis öppnar upp stora möjligheter för våra algoritmer (https://www.precisebiometrics.com/Precise_BioMatch_Mobile),Match-on-Card (https://www.precisebiometrics.com/precise-match-card)och Tactivo (https://www.precisebiometrics.com/Mobile-Device-Security),säger Thomas Marschall, VD på Precise Biometrics.

Nya iPhone 5S gör det möjligt för en användare att verifiera sitt fingeravtryck från alla tänkbara vinklar, vilket är nyckeln till en bra användarupplevelse. En av de erkända styrkorna med Precise Biometrics algoritm är just att hantera denna typ av roterande fingeravtrycksvinklar. Detta har bevisats i flertalet tester såsom MINEX II och Ongoing MINEX som utförts av amerikanska myndigheten NIST (National Institute of Standards and Technology).

Fingeravtryckssensorn i iPhone 5S kommer även användas för betalning i iTunes och Appstore. Detta kommer skapa en stor efterfrågan på denna typ av betalningslösning för andra plattformar och andra typer av företag såsom bank eller företag som generellt arbetar med olika typer av transaktioner.

– Vi erbjuder en erkänd algoritm och en stark Match-on-Card-teknik som passar väl in mobila kreditkorts- och betalningssystem när det gäller användarvänlighet och säkerhet. Våra produkter står starka ur ett konkurrensperspektiv nu när marknaden erkänner fingeravtryckssensorer som standard på smartphones och surfplattor. Vi ser också att Tactivo kommer fungera som ett utmärkt komplement eftersom Tactivo tillåter tredjepart-appar att utnyttja fördelarna med fingeravtrycksigenkänning, tillägger Thomas Marschall.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 september 2013 kl. 13:15.