Precise Biometrics släpper Tactivo för Android

Utvecklingen av Tactivo för Android och andra mobilplattformar pågår redan och lanseringen är planerad till slutet av andra kvartalet. Prototyper blir tillgängliga för utvalda partner i maj.

Genom lanseringen breddar Precise Biometrics sitt utbud och börjar erbjuda Tactivo även för andra produkter än de iOS-baserade. Den nya Tactivo-versionen stöder Android, och längre fram tillkommer support för ytterligare mobiloperativsystem. Därmed kommer Precise Biometrics att kunna täcka in samtliga smartphones och surfplattor som används av kunderna i såväl privat som offentlig sektor. Ett tillhörande Mobile toolkit for Android kommer också att släppas till apputvecklare under våren.

För att accelerera utökningen av Precise Biometrics produkter för mobila enheter har företaget ingått ett strategiskt partnerskap med Sony Mobiles konsultenhet i Lund.

Precise Biometrics koncernchef, Thomas Marschall, säger: "Vi valde Sony Mobile Consultant Business Unit som partner i det här projektet därför att de har uppnått imponerande resultat på mobilmarknaden och inom Androidutveckling. En annan viktig aspekt var "time-to-market". Tack vare samarbetet med Sony kan Tactivo för Android lanseras mycket tidigare än vi räknade med från början. Den nya produkten kommer att öka vår marknadspotential genom att vi har lösningar till mer än 90 procent av alla smartphones och surfplattor i vårt fokussegment. Särskilt stor betydelse har det inom smartphonesidan, eftersom många av våra kunder använder flera olika tillverkare. Genom att vi kan täcka in hela spektrumet behöver kundernas IT-avdelningar bara anlita en enda leverantör för att uppnå samma säkerhetsnivå för alla medarbetare."

Björn Lundqvist, ansvarig för Engineering Services inom Sony Mobile Consultant Business Unit säger: "Genom vår långa erfarenhet av mobila Android-enheter, kommer vi att kunna stödja Precise Biometrics att snabbt och kostnadseffektivt ta fram högkvalitativa Android-produkter."

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2013 kl. 08:00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 ,E-post; thomas.marschall@precisebiometrics.com 

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 46 31 11 47 eller 046 734 35 11 47 ,E-mail; patrik.norberg@precisebiometrics.com
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar (smart phones och surfplattor), datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.comoch www.idApps.com (https://www.precisebiometrics.com)