Precise Biometrics Tactivo™-produkter skapar nya BYOD-lösningar för offentliga sektorn och ger säker hantering av känslig data på iPhone- och iPad

Genom partnerskapet mellan Precise Biometrics och HID Global kan nu CAC-kort[1] och PIV-kort[2] ge säker åtkomst till känslig data via iOS-enheter.

HID Global är en världsledande leverantör av lösningar för säker identifiering. Precise Biometrics produkter kommer inom ramen för partnerskapet med HID Global, och dess Identity Assurance Solutions-avdelning att kombineras med det nyligen lanserade utvecklingsverktyget ActivClient Mobile för iOS™. Detta kommer att ge myndigheter inom alla områden möjlighet att använda sina CAC-kort (Common Access Card) eller PIV-kort (Personal Identity Verification) för att säkra kommunikation och åtkomsten till känslig information med hjälp av kryptering och standardiserade PKI-metoder (Public Key Infrastructure). Den nya lösningen ger stöd för en unik säkerhetsstandard vid BYOD-användning (Bring-Your-Own-Device), vilket ger myndighetsanställda fördelen att kunna använda sina egna mobila enheter och samtidigt tillgodose även högt ställda krav på säkerhet från offentliga verksamheter.

Lanseringen av denna helt nya lösning är ytterligare en milstolpe i Precise Biometrics planer på fortsatt tillväxt inom lösningar för den offentliga sektorn och mobila tillämpningar.

"iOS-enheternas enorma genomslag har helt förändrat strategierna för organisationer av alla slag, även inom den offentliga sektorn, när det gäller åtkomst till information via mobila enheter", säger Thomas Marschall, VD och koncernchef för Precise Biometrics. "Vår och HID Globals gemensamma lösning bygger på en strategi där de CAC- och PIV-kort som de anställda redan nu använder också ska kunna användas via deras mobila enheter."
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2012 kl. 14.00

iPad och iPhone är varumärken registrerade av Apple Inc. i USA och andra länder.

[1] Common Access Card, är smartkort med autentiseringsuppgifter, som används av militär personal och civilanställda vid Department of Defence i USA.

[2] Personal Identity Verification (PIV) Card är the U.S. Federal Civilian Governments smartkort med autentiseringsuppgifter.