Precise Biometrics tecknar ramavtal för Tactivo™ med en av världens största biltillverkare

Under sommaren 2012 erhöll Precise Biometrics sin första Tactivo-order från denna biltillverkare. Företaget har använt Tactivo som en del av sin säkerhetsinfrastruktur, som sträcker sig från redan befintliga investeringar för kryptering och autentisering gjorda för stationära och bärbara datorer till smartphones och surfplattor. Företaget har utvecklat flera applikationer som används för att kryptera dokument som kan lagras säkert på dessa enheter.

Precise Biometrics har nu tecknat ett ramavtal för fortsatt leverans av Tactivos till biltillverkaren, med en förväntad löptid på flera år.

"Vi är mycket nöjda med detta avtal som möjliggör en långsiktig leverans av Tactivo till deras verksamhet. Vi har haft ett nära samarbete med kunden för att säkerställa att vår lösning uppfyllde deras förbättrade säkerhetsbehov. Vi är fast beslutna att samarbeta med företaget för att bredda omfattningen och användningsmöjligheterna med Tactivo. Vi räknar med att sälja flera tusen Tactivos till företaget per år under de kommande åren. Detta samarbete är en av många pågående intressanta projekt inom företagssektorn för Tactivo. Vi hoppas att släppa namnet på denna kund i vår kommande kvartalsrapport ", säger Thomas Marschall, VD och koncernchef för Precise Biometrics.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juni 2013 kl. 08:00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 , E-post; thomas.marschall@precisebiometrics.com 

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 46 31 11 47 eller 046 734 35 11 47, E-mail; patrik.norberg@precisebiometrics.com
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar (smart phones och surfplattor), datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.comoch www.idApps.com (https://www.precisebiometrics.com)