Precise Biometrics tillkännager första Tactivo™-beställningarna och pilotprojekten med flertalet federala myndigheter i USA.

Precise Biometrics AB, ett ledande innovationsföretag inom identifieringslösningar som har utvecklat Tactivo, ett smart mobilskal med både smart card och fingeravtrycksidentifiering på mobila enheter, meddelade idag att de har mottagit sina första beställningar från amerikanska myndigheter och startat ett antal pilotprojekt med flertalet federala militär- och civilmyndigheter i USA.

Det är ett absolut krav att smart card utfärdas till varje federal statsanställd för identifiering och åtkomst till federala byggnader och datornätverk. Med övergången från stationära datorer till mobila enheter står federala myndigheter inför en ny utmaning: Hur tillämpar man samma autentiseringskrav på mobila enheter som anställda redan krävs använda på sina stationära datorer? Tactivo löser detta problem genom att tillhandahålla en smart card-läsare och fingeravtryckssensor för iPhone 4 och iPhone 4S, och även för iPad som släpps inom kort.

Trenden att ta med sin egen enhet (BYOD, Bring Your Own Device) är lika aktuell inom statliga myndigheter som i kommersiella företag. Denna trend ökar kravet på mer kraftfulla säkerhetslösningar. Tactivo tillhandahåller en omfattande lösning på autentiserings- och säkerhetsutmaningarna i en alltmer mobil värld. Tactivos biometriska fingeravtrycksfunktionalitet kombinerar på ett elegant sätt ökad bekvämlighet för slutanvändaren och personanpassad säkerhet.

"Vi är mycket glada över att se de första beställningarna och pilotprojekten komma igång på så bred front inom den amerikanska federala marknaden. Vår genombrottslösning möjliggör övergången till mobila enheter samtidigt som den bevarar de nödvändiga säkerhets- och autentiseringsprinciperna som krävs enligt HSPD-12 (Homeland Security Presidential Directive). Eftersom uppdraget omfattar alla federala anställda förväntar vi oss att andra myndigheter också kommer att överväga att använda Tactivo efter att ha sett succén med de första pilotprogrammen", säger Thomas Marschall, koncernchef på Precise Biometrics.

Precise Biometrics räknar med att fler pilotprogram kommer att starta inom kort och vid framgångsrik spridning att Tactivo kommer att godkännas för användning inom amerikanska myndigheter. Precise Biometrics förväntar sig att motta större ordervolymer vid framgångsrikt genomförande av dessa pilotprogram. De första beställningarna förväntas börja ge ekonomiska effekter i slutet av kvartal 3 och under kvartal 4 2012, och öka avsevärt från och med 2013 med fortsatta och ökade utrullningar inom myndigheter.
  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 augusti 2012 kl. 08:00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 , E-post; thomas.marschall@precisebiometrics.com 

Etienne Veber, CCO, Precise Biometrics Inc.
Telefon; +1 312 493-8985 eller +1 800 609-0578 (ext 104), E-mail; etienne.veber@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com