Precise Biometrics tillkännager samarbete med Inpeco Group

Ledande utvecklare av lösningar som spårar kärnprocesser inom vården väljer Precise Match-on-Card™ för att spåra hanteringen av patient-ID och blodprov och därmed eliminera de mänskliga fel som kan ske i processen.

Precise Biometrics tillkännager idag att de ingått ett samarbete med Inpeco Group under ett kontrakt på sex månader med syfte att införa Precise Match-on-Card™-tekniken i partnerns Inpeco Group System. Detta gör det möjligt för Inpeco Group att koppla en unik länk mellan patient-ID och in-vitro-automatiseringen. Match-on-Card-funktionen gör att det går att kontrollera att patient-ID stämmer när blodprovet tas, vilket är då provrören märks och registreras i databasen.

"Vi ansvarar för att utveckla metoder för att säkerställa att medicinska åtgärder utförs på rätt sätt och att de är fullständigt övervakade" säger Andrea Pedrazzini, CEO på Inpeco Group. I koncernen ingår InpecoTIH (Traceability In Healthcare), som utför Inpeco Groups Forsknings- och utvecklings-verksamhet. "Precise Biometrics Match-on-Card lösning är en perfekt produkt för vår koncern och våra målsättningar. Den unika förmågan att kombinera smartkort och fingeravtryck förhindrar obehörig användning av patientdata och säkrar denna information genom hela processen från blodprovstagning fram till testningsskedet. Vi har korrekt information om patientens identitet kopplad till själva provröret samtidigt som patientens identitet är skyddad", fortsätter Andrea Pedrazzini, CEO på Inpeco Group.

Med Precise Match-on-Card™ lagras och matchas ett fingeravtryck i ett smartkortschip. Fingeravtrycket ersätter PIN-koden och knyter därmed en identitet till kortet och gör kortet till ett sanningsenligt personligt bevis. Lösningen använder sig även av den säkra miljön smartkort erbjuder och undanröjer behovet av databas.

"Vårt samarbete med Inpeco Group har en enorm tillväxtpotential och vi tycker att denna nya satsning är mycket spännande. Efter en framgångsrik testperiod, räknar vi med att ge Inpeco 3-års exklusivitet på in-vitro testing automation marknaden. Vi ser tydligt det värde och den expertis som Inpeco Group tillhandahåller, deras stora omsorg och investeringar i forskning och utveckling och deras nyckelroll för ytterligare utveckling av automatiserade blodprovssystem", säger Thomas Marschall, VD och koncernchef på Precise Biometrics.

Om Inpeco Group
Inpeco Group är en multinationell grupp av företag verksamma inom design, utveckling, tillverkning och försäljning av automatiserade lösningar inom hälso- och sjukvården. Genom dotterbolaget Inpeco TIH (Traceability In Healthcare), designar och utvecklar Inpeco koncernen lösningar för full spårbarhet av vissa nyckelprocesser inom hälso- och sjukvården för att säkerställa att medicinska åtgärder utförs på rätt sätt och är fullständigt övervakade. För att uppnå detta ambitiösa mål krävs en unik och otvetydig identifiering av både patient och produkt (t.ex. provrör, läkemedel), samt identifiering av den person som utför åtgärden. Inpeco Group erbjuder lösningar för automatisering, kontroll och spårning av alla åtgärder som utförs med biologiska prov, från insamling till lagring eller hämtning, för att förebygga fel i providentifieringen och säkerställa att korrekt koppling av patient och prov görs genom hela provtagningscykeln.

Om Precise Biometrics
Precise Biometrics, grundat 1997, är ett innovativt företag som tillhandahåller säkra, flexibla och kostnadseffektiva produkter för att hantera de unika säkerhetskrav som ställs av offentliga myndigheter och stora företag över hela världen. Precise Biometrics teknik används i nationella ID-kortsprogram av flera myndigheter och länder, såsom Thailand, Portugal och Nigeria. År 2002 började U.S Department of Defense och Department of State I USA att använda Precise Biometrics teknik och de fortsätter än i dag att spara miljontals dollar varje år på lösenordsadministration.

Precise Biometrics AB (publ) kan behöva offentliggöra denna information i enlighet med Securities Markets Act. Informationen skickades för publicering kl.13:00 den 11 oktober 2012.