Precise Biometrics utökar samarbetet med CanvasBio för att utveckla sensorer för mobiltelefoner

Precise Biometrics har tecknat ett 12-månaders utvärderingslicensavtal med CanvasBio, en koreansk tillverkare av fingeravtryckssensorer. Avtalet avser att gemensamt utveckla en fingeravtrycksmodul för användning i mobiltelefoner. Avtalet är ett viktigt steg i den fortsatta kommersialiseringen av Precise Biometrics algoritmer på den asiatiska marknaden.

I december 2022 tecknade Precise Biometrics ett utvecklingssamarbete med CanvasBio för att utveckla en fingeravtrycksmodul för bärbara datorer, med sensorn från CanvasBio och BioMatch-algoritmerna från Precise Biometrics. Det nya utvärderingslicensavtalet for Precise Biometrics-algoritmer gäller mer komplexa kapacitiva sensorer i mobiltelefoner.

Patrick Höijer, vd för Precise Biometrics, kommenterar:
"Vi är glada över att kunna utöka vårt samarbete med det koreanska sensorföretaget CanvasBio med detta nya utvärderingslicensavtal. Förutom intäkterna från utvärderingsavtalet är det ett stort steg mot att ytterligare bredda vår verksamhet för att stödja CanvasBios målsättning om en bred kommersiell lansering av deras fingeravtryckssensorer.”

Om CanvasBio
CanvasBios mission är att växa som leverantör av ”globala helhetslösningar inom biometri”, genom att förse kunder med algoritmer, sensorer, hårdvara och tillämpad mjukvara. Istället för att konkurrera samarbetar företaget med befintliga företag specialiserade på säkerhet och bioautentisering för att expandera verksamheten. CanvasBio strävar efter att vara ledande på biometrimarknaden genom att tillhandahålla IC för fingeravtrycksigenkänning, algoritmer, autentisering och säkerhetstjänster. Baserat på omfattande affärserfarenhet inom biometribranschen, avser företaget att även bli ledande på marknaden för mjukvaru- och autentiseringstjänster.