Precise Biometrics utser GD Burti som exklusiv återförsäljare av sina fingeravtrycks- och smartkortsläsare i Brasilien

Precise Biometrics har valt ut GD Burti, Giesecke & Devrient’s brasilianska dotterbolag,  som exklusiv återförsäljare av sina kombinerade fingeravtrycks-  och smartkortsläsare i Brasilien. G&D räknar med en hög efterfrågan på biometriska kortläsare i Brasilien efter utrullningen av det brasilianska nationella ID-kortet och de är välpositionerade för att spela en viktig roll i detta projekt.

Det brasilianska ID-kortet kommer att ge alla brasilianska medborgare en unik ID-handling. ID-kortens chip kommer att innehålla personens fingeravtryck vilket garanterar att informationen inte kan stjälas eller användas av andra personer. Biometriska läsare krävs för att kunna läsa informationen på kortet. Kostnadseffektivitet är en viktig faktor tillsammans med snabbhet och tillförlitlighet som säkerställer att informationen på korten kan läsas av snabbt och exakt.

Läsarna i Precise Sense™-familjen som lanserades tidigare i år förväntas uppfylla kraven för läsare av det brasilianska nationella ID-kortet. Precise Sense MC är en kontaktkortsläsare med en fingeravtryckssensor, medan Precise Sense MC-S är en kontaktkortsläsare med en swipesensor för fingeravtryckskänning. Båda modellerna erbjuder kostnadseffektiv, lättanvänd och säker verifiering.

"Vi räknar med en mycket stor efterfrågan på kombinerade fingeravtrycks- och smartkortsläsare i det brasilianska ID-projektet och Precise Senses läsare gör det möjligt för oss att erbjuda en kostnadseffektiv lösning", säger Luiz Menezes, Managing Director för GD Burti. "Som exklusiv återförsäljare för Precise Biometrics i Brasilien, är vi väl positionerade för att uppfylla efterfrågan på läsare när det nationella ID-kortet rullas ut."

Precise Biometrics VD Thomas Marschall säger, "Storleken på det brasilianska ID-kortsprojektet och sättet på vilket korten kommer att användas, kräver exakta och lättanvända läsare. Precise Sense är en perfekt lösning." Han fortsätter, "Vi är övertygade om att GD kommer vara en perfekt partner i introducerandet av våra läsare på den brasilianska marknaden. Deras expertis och kunskap om vad som krävs vid stora nationella ID-kortsprojekt kommer att bidra till att utrullningen blir en succé och Precise Biometrics är glada över att vara en del av projektet."

Det brasilianska ID-kortsprogrammet kommer att rullas ut under de kommande nio åren. Infrastrukturen för hårdvaran förväntas finnas på plats i ett tidigare skede än tidigare nationella ID-kortsprogram.