Precise Biometrics valberedning inför årsstämman 2016

Precise Biometrics valberedning inför årsstämman 2016 har tillsatts i enlighet med instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2015.

Valberedningen består av:

Robert Andersson, representerande Bengt Andersson och Limhamns Förvaltning AB;

Hans Ek, representerande SEB Fonder; och

Torgny Hellström, styrelsens ordförande.

Robert Andersson är valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman som är planerad till 17 maj 2016.

KONTAKTA VALBEREDNINGEN:
Precise Biometrics AB
Valberedningen
Box 798
220 07 Lund
E-post: valberedning.2016@precisebiometrics.com (valberedning.2016@precisebiometrics.com)