Precise Biometrics valberedning inför årsstämman 2017

Precise Biometrics valberedning inför årsstämman 2017 har tillsatts i enlighet med instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2016.

Valberedningen består av:

  • Carina Lundberg Markow, representerande Folksam och KPA;
  • Hans Ek, representerande SEB Fonder; och
  • Torgny Hellström, styrelsens ordförande.

Hans Ek är valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman som är planerad till 16 maj 2017.

KONTAKTA VALBEREDNINGEN:
Precise Biometrics AB
Valberedningen
Mobilvägen 10
223 62 Lund
E-post: valberedning.2017@precisebiometrics.com  

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Torgny Hellström, Styrelseordförande, Precise Biometrics
Telefon; 0733 45 13 00
E-mail; Torgny.hellstrom@precisebiometrics.com
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet, Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortsläsare som levererar marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com