Precise Biometrics VD Patrick Höijer om avslutade nyemissionen och framtiden

Precise Biometrics (publ) VD Patrick Höijer kommenterar nyemissionen som tillför bolaget drygt 40 Mkr efter emissionskostnader och nästa fas av bolagets utveckling som nu inletts.

Kära Aktieägare,

Det är med ödmjukhet som jag kan konstatera att det gått ett år sedan jag fick förtroendet att ta över som ny VD för Precise Biometrics med uppdraget att kommersialisera bolagets världsledande position inom biometri.

När jag ser tillbaka på det året så har arbetet varit spännande och framåtlutat. Det har också inkluderat svåra, men nödvändiga beslut som jag inser inte alltid varit populära, i alla fall på kort sikt. Det inkluderar till viss del den företrädesemission vars slutliga utfall nyligen meddelades och som tillför bolaget netto drygt 40 Mkr.

Som VD för bolaget vill jag därför påminna om några av de milstolpar vi uppnått under de senaste 12 månaderna och varför jag är positiv till de stora möjligheter som nu ligger framför oss:

 • Egis Technology, stor taiwanesisk sensortillverkare, blir storägare genom en riktad nyemission och en företrädesemission som tillförde bolaget netto 41 Mkr.
 • Förvärvet av besökssystemet EastCoast Solutions börjar bära frukt och skapar både diversifierade intäkter och öppnar upp för nya användningsområden för våra biometrilösningar.
 • Bolagets återkommande intäkter ARR växte med 25 % till 16,2 Mkr under 2022.
 • Bolaget blir teknisk partner med Genetec för access-system baserat på ansiktsigenkänning samt tecknar återförsäljningsavtal med Flowscape Technologies för besökssystem i USA.
 • Bolaget tecknar avtal med Isorg om samarbete kring biometrilösningar för mobiltelefoner.
 • Bolaget tecknar avtal med CanvasBio om samarbete kring biometrilösningar för laptops.


Den första juni stärktes också bolagets ledningsgrupp i och med att Joakim Nydemark tillträdde rollen som vice VD & CCO Algo. Joakim kommer närmast från tech-bolaget Crunchfish och rollen som COO och CEO för dotterbolaget Crunchfish Gesture Interaction AB.

Joakim kommer ha en central roll för vår tillväxtstrategi för affärsområdet Algo. Inom Algo jobbar vi nära våra strategiska partners med målet att vinna projekt inom mobilsegmentet. Vi stödjer även nya sensorleverantörer, samtidigt som vi utforskar nya vertikaler och nya användningsområden för våra algoritmer. Med lång erfarenhet från ledande positioner på innovativa teknikbolag är Joakim helt rätt person för att driva detta arbete. Vi rivstartar under juni och juli då både Joakim och jag gör två spännande försäljningsresor till Asien för att träffa befintliga och möjliga nya kunder.

Under mitt första år som VD har konsumentelektronikmarknaden generellt, och mobil och laptopmarknaden specifikt, haft en väldigt utmanande marknadssituation. De flesta bedömningar är att mobiltelefonmarknaden beräknas återhämta sig under andra halvåret 2023. Med den kassa bolaget nu har och den förstärkta ledningsgruppen, där Joakim numera ingår, så kommer vi att vara redo att ta vara på de nya möjligheter som då förväntas öppna upp för Precise Biometrics.

Inom vårt affärsområde Digital Identity har vi gått in i kommersialiseringsfasen av våra inpasserings- och besökshanteringssystem till lokaler och byggnader, komplett med den senaste tekniken för ansiktsigenkänning. Vi fortsätter nu arbetet med vår geografiska expansion till USA. Vi har genom våra partnerskap med amerikanska accessföretaget Genetec och Flowscape Technologies en bra position och arbetar nu med systemintegratörer för att bygga upp starka säljkanaler. Detta, i kombination med att vi vill fortsätta expandera vår fingeravtrycksmjukvara inom Algo in i nya vertikaler, ger potential att öka vår intjäning samt skapa mer diversifierade intäktsströmmar framöver.

Det är flera globala trender som driver efterfrågan på lösningar inom båda våra affärsområden. Övergripande ser vi en kraftig ökning av efterfrågan på säkerhetslösningar både vad det gäller digital säkerhet och fysisk säkerhet. Det är mitt i denna utveckling som Precise Biometrics befinner sig.

Några konkreta trender som jag tycker är värda att lyfta fram är:

 • Mobila enheter förväntas gå tillbaka till fingeravtryck från ansiktsigenkänning, eller till en kombination av dessa båda teknologier för identifiering. Det är främst under-display sensorer som tar marknadsandelar, den typ av sensorer som Precise främst stödjer.
 • Krav på säkrare identifiering redan vid uppstart av laptops drivs exempelvis av Windows Hello, vilket förväntas öka efterfrågan på biometrilösningar inom laptop-segmentet under de kommande åren.
 • Marknaden för fingeravtrycksläsare i fordonsindustrin förväntas fördubblas mellan 2023 och 2024. Tidigare har det handlat om bekvämlighetslösningar, men i framtiden blir smidiga betalningslösningar i fordon viktiga, Där förväntas identifiering genom fingeravtryck vara centralt.
 • Marknaden för smarta dörrlås beräknas ha en årlig tillväxt på 19 procent 2022 till 2030. Här förväntas biometri ta en allt starkare position.
 • En årlig tillväxt med minst 8 procent per år spås för biometrisk access till fysisk miljö. Den amerikanska marknaden är mest mogen och representerar 21 procent av den globala marknaden.
 • Marknaden för besökshanteringssystem förväntas ha 13 procents årlig tillväxt och Nordamerika spås vara den största marknaden.

Sammantaget gör detta att jag har en positiv syn på framtiden och för er som vill läsa mer om vår teknik och marknadstrender så rekommenderar jag att ta del av vår årsredovisning för 2022.

Jag har givetvis tecknat mig i den senaste företrädesemissionen och det har även övriga medlemmar i ledningsgruppen samt styrelsen gjort, och jag vill passa på att tacka alla befintliga och nya aktieägare för ert stöd.

Mina första 12 månader på Precise Biometrics har krävt krafttag för att vända utvecklingen. Både kapitalanskaffningar och effektiviseringsprogram har varit besk medicin för både anställda och aktieägare. Men vi skulle inte tagit dessa steg om de inte vore nödvändiga för att kunna fullt ut kunna kapitalisera på den globala trenden med ökat fokus på IT-säkerhet och växande användning av biometri inom många områden i samhället.

Nu står bolaget väl rustat och jag ser fram emot att fortsätta mitt andra år med fullt fokus på verksamheten, vinna nya affärer, skapa aktieägarvärde och bidra till både nöjda kunder och medarbetare.

Tack igen för förtroendet.

– Patrick Höijer, VD, Precise Biometrics