Precise Biometrics VD Thomas Marschall kommenterar kommunikationen om nyemissionen.

“Min kommunikation förra veckan om Precise Biometrics tillkännagivande av nyemissionen har tyvärr skapat en del spekulation och osäkerhet hos några av våra aktieägare.

För att skydda varje aktieägares rätt att få information, om viktiga händelser vid samma tidpunkt, valde jag i onsdags att inte bekräfta en journalists fråga om eventuella planer på en nyemission. Tidsmässigt var intervjun långt ifrån perfekt, då jag bokstavligen var på väg in i ett styrelsemöte vars huvudpunkt på dagordningen var att diskutera framtida finansiering och ett eventuellt beslut om en nyemission.

Eftersom det inte hade tagits något beslut från styrelsen om en nyemission vid tidpunkten för intervjun valde jag att kommentera enligt vår tidigare kommunicerade linje. Så här i efterhand hade ett "inga kommentarer"svar varit ett mycket bättre alternativ med tanke på tidpunkten när journalisten ringde mig.

Jag beklagar uppriktigt den förvirring och frustration som orsakats av detta uttalande, som har upfattats som motsatt riktad information inom en mycket kort tid. Aktieägarnas förtroende är avgörande för allt vi gör. Vi kommer nu att se över vår kommunikationsprocess och göra förbättringar med syfte att förhindra liknande incidenter i framtiden.

Jag hoppas att fokus nu överförs till de mycket spännade möjligheter som ligger framför Precise Biometrics" säger Thomas Marschall.

Lisa Thorsted, Precise Biometrics styrelseordförande säger: "Jag kan bara beklaga att kommunikationen om nyemissionen i förra veckan har skapat frustration och osäkerhet hos några av våra aktieägare. Det är styrelsens och ledningens mål att all kommunikation från Precise Biometrics skall uppfattas som rättvisande och tydlig, vilket vi tillsammans med ledningen arbetar för att säkerhetsställa. Våra aktieägares förtroende och fortsatta stöd är avgörande när vi nu ska realisera våra ambitiösa planer."
   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 augusti 2012 kl. 08:00.

   

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10, E-mail; thomas.marschall@precisebiometrics.com 

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 47 eller 0734 35 11 47, E-mail; patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com