Precise Biometrics vinner ramavtal på Tactivo från USA:s försvarsdepartement

Precise Biometrics har, genom en kanalpartner, vunnit ett ramavtal på Tactivo från Defense Logistics Agency (DLA), en del av USA:s försvarsdepartement. Avtalsvärdet är minimum $120 000 och maximalt $3 100 000 under en basperiod på ett år med option på ytterligare två år.

DLA har för avsikt att utöka antalet användare av sin mobila lösning med Tactivo för säker åtkomst till e-mail och internet på iPhone och iPad. Lösningen bygger på den befintliga infrastrukturen för kortstandarden Common Access Card (CAC) och förbättrar användarnyttan av det smarta kortet. Idag används lösningen av 5 500  anställda och DLA planerar att utöka antalet användare med ytterligare 13 000 anställda.

"Vi är glada över att Defense Logistics Agency har beslutat att utöka antalet användare och göra en större implementering av Tactivo. Lösningen gör det möjligt att implementera ett mobilt arbetssätt med hög informationssäkerhet i deras befintliga kortinfrastruktur. Det finns ett brett utbud av mobilitetslösningar med Tactivo som är tillgängliga idag och vi tror att DLA:s beslut kommer att öka intresset för Tactivo ytterligare", säger Håkan Persson, vd för Precise Biometrics.
Den första ordern i ramavtalet har lagts genom Precise Biometrics kanalpartner och inkluderar Tactivo för iPhone 6 till ett värde av 850 000 SEK.
Tactivo är en produktportfölj av smartkortläsare för smartphones och tablets. Tactivo möjliggör bekväm och säker mobilitet för organisationer som använder smarta kort för inloggning till IT-system och bidrar därmed till en effektivare och bättre arbetsmiljö, ökad informationssäkerhet samt minskade kostnader i verksamheten. Tactivo har stöd för flera kortstandarder, till exempel CAC och PIV. För mer information om Tactivo, vänligen besök https://www.precisebiometrics.com/mobile-smart-card-readers
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2016 kl. 08.00.

iPhone och iPad är varumärken som ägs av Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. iPad Air och iPad mini är varumärken som ägs av Apple Inc.