Precise förvärvar EastCoast Solutions och accelererar SaaS-affärsområdet Digital Identity

Precise Biometrics AB (publ) (”Precise” eller ”Bolaget”) offentliggjorde idag förvärvet av den ledande svenska leverantören av besökshanteringssystem, EastCoast Solutions. Förvärvet accelererar Precises affärsområde inom SaaS (Software-as-a-Service), Digital Identity, och ökar de återkommande intäkterna. Precises utbud inom Digital Identity kommer att kompletteras med EastCoast Solutions ledande besökshanteringssystem EastCoast Visit som används av över 600 kunder världen över, vilket väsentligt stärker Precises position inom området för fysisk access och stimulerar ytterligare tillväxtmöjligheter genom korsförsäljning. Köpeskillingen uppgår till 80 miljoner kronor på kontant- och skuldfri basis och kommer att erläggas genom en kombination av kontanter och 6 982 473 nyemitterade aktier i Precise. Under de senaste tolv månaderna (RTM) per den 30 september 2021 har EastCoast Solutions haft intäkter om cirka 16,8 miljoner kronor, varav 76 procent var återkommande intäkter, samt en EBITDA-marginal om 17,4 procent.

Efter förvärvet kommer Precise att öka sina återkommande SaaS-intäkter och sin omfattande teknologiska kunskap inom området för fysisk access. Dessutom kommer Precise att få tillgång till en omfattande och solid kundbas där Precise avser att tillvarata möjligheten till merförsäljning och ökade intäkter genom att utöka det befintliga produktutbudet med biometribaserade produkter. EastCoast Solutions är den största leverantören av besökshanteringssystem i Sverige med en stark historik av lönsam tillväxt. Bolagets produkt EastCoast Visit är ett modernt, säkert och bekvämt besökshanteringssystem för företag i alla storlekar. EastCoast Solutions kundportfölj inkluderar över 600 företag inom olika sektorer, inklusive några av världens största företag som EY, Bosch och SSAB.

Precises VD Stefan K. Persson kommenterade: ”Precise har varit en teknologisk föregångare och innovatör i decennier. Under de senaste åren har vi utökat vårt utbud avsevärt och introducerat nya biometriska applikationer i syfte att komma in på nya slutmarknader där det finns ett behov av bekväm identifiering och ökad säkerhet.”

Han fortsatte: ”Vi är mycket glada över att förvärva EastCoast Solutions, ett lönsamt och växande SaaS-bolag med en stark historik. Precises och EastCoast Solutions kombinerade utbud kommer att vara mycket attraktivt och kraftfullt, och vi ser betydande korsförsäljningsmöjligheter i att kunna erbjuda YOUNiQ till EastCoast Solutions kunder och EastCoast Visit till Precises kunder.”

Precises styrelseordförande Torgny Hellström kommenterade: ”Förvärvet av EastCoast Solutions ger oss en solid grund för att fortsätta bygga ett ledande SaaS-bolag med innovativa globala biometriska erbjudanden. Precise kommer att fortsätta att identifiera förvärv i syfte att addera beprövad teknologi och domänexpertis i nya vertikaler för att öka bolagets marknadsandelar och geografiska närvaro, samt för att öka SaaS-försäljningen.”

Vid slutförande av förvärvet blir EastCoast Solutions ett helägt dotterbolag till Precise. EastCoast Solutions anställda kommer att stanna kvar i företaget och grundarna av EastCoast Solutions, Richard Skalsky och Martin Sjöberg, kommer fortsättningsvis att arbeta i verksamheten som anställda i Precise-gruppen och stötta Precise i integrationen av verksamheterna.

EastCoast Solutions VD Richard Skalsky kommenterade: ”Vi ser mycket fram emot att bli en del av Precise och att få tillgång till deras väletablerade teknologiplattform och kunskap inom biometri och Digital Identity, vilket gör det möjligt för oss att fortsätta växa inom området för fysisk access. Tillsammans kommer vi att arbeta intensivt för att ta fram nya och innovativa lösningar för att driva tillväxt och möjliggöra säker och bekväm identifiering där du är nyckeln.”

Förvärvet, köpeskilling, tidplan och villkor:
Precise Biometrics AB (publ) förvärvar 100 procent av aktierna i EastCoast Solutions AB och Besökssystem Sverige AB från EastCoast International AB, ett av Richard Skalsky och Martin Sjöberg helägt bolag.

Den överenskomna köpeskillingen om 80 miljoner kronor som ska erläggas till EastCoast International AB representerar en multipel om cirka 4.6x intäkter och 25x EBITDA på EastCoast Solutions finansiella resultat för 2020, och ska betalas genom tre delbetalningar:

  • 25 miljoner kronor vid förvärvets slutförande, varav 18 miljoner kronor betalas kontant och 7 miljoner kronor ska betalas med 6 982 473 nyemitterade aktier i Precise (”Kvittningsemissionen”);
  • 25 miljoner kronor ska betalas kontant det datum som infaller ett (1) år från förvärvets slutförande; och
  • 30 miljoner kronor betalas kontant det datum som infaller två (2) år från förvärvets slutförande.

För att finansiera en del av förvärvet avser Precise att anskaffa ytterligare kapital genom en riktad emission genom ett accelererat book building-förfarande, som kommer att offentliggöras separat (den "Riktade Nyemissionen").

Förvärvet förväntas slutföras omkring den 30 november 2021. Genomförandet av förvärvet är inte föremål för några villkor.

Vid slutförandet av förvärvet kommer 7 miljoner kronor av köpeskillingen att erläggas genom Kvittningsemissionen av 6 982 473 nya aktier från Precise till EastCoast International. Kvittningsemissionen kommer att beslutas av styrelsen i Precise med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2021. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna motsvarar det volymvägda genomsnittspriset per aktie under de tjugo (20) handelsdagarna före (och exklusive) dagen för detta offentliggörande, vilket uppgår till 1,00251 krona per aktie. Antalet aktier som ska emitteras till säljaren uppgår således till 7 miljoner kronor dividerat med teckningskursen, det vill säga 6 982 473 aktier.

Genom Kvittningsemissionen till EastCoast International kommer antalet aktier och röster i Precise att öka med 6 982 473 aktier till 367 213 940 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 209 474,19 kronor till 11 016 418,2 kronor. Efter Kvittningsemissionen kommer de nyemitterade aktierna att motsvara cirka 2 procent av det totala antalet aktier och röster i Precise. De aktier som emitteras till säljaren kommer att omfattas av sedvanliga lock-up-villkor under 12 månader efter slutförandet av förvärvet.

Rådgivare
Precise har utsett Mannheimer Swartling till legal rådgivare i samband med förvärvet. Vator Securities är finansiell rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen.

Telefonkonferens och webcast
I samband med förvärvet av EastCoast Solutions bjuder Precise in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast den 30 november 2021 kl. 10:00 CET.

Presentationen kommer hållas på engelska av VD Stefan K. Persson och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller via webcast-lösningen. Ingen förregistrering krävs.

Länk till webcast
https://tv.streamfabriken.com/pressconference-2021-3

För att delta via telefon, vänligen ring in på följande telefonnummer
SE: +46 856642651
UK: +44 3333000804
US: +1 6319131422

PIN-kod för deltagare:
85446117#

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk.

Om EastCoast Solutions
EastCoast Solutions är Nordens ledande aktör inom besökshantering och ett av få företag som jobbar med besökshantering som kärnverksamhet. Företaget grundades 1998 och sedan dess har vi jobbat hårt för att ersätta besöksböcker med digitala besökssystem. Vi brinner för bra besökshantering och vi finns numera runtom hela Sverige men även på en mängd orter ute i världen. För mer information, vänligen besök https://www.eastcoast.se/