Precise ingår licensavtal med Isorg för att tillhandahålla en ny teknik för fingeravtryckssensorer till mobilindustrin

Precise har den 23 december 2022 ingått ett kommersiellt licensavtal med Isorg, en Frankrike-baserad ledare inom organiska optiska sensorer, för att tillhandahålla en ny fingeravtrycksteknologi till mobilindustrin. Under den inledande avtalsperioden fram till slutet av 2024 kommer Precise att erhålla minst cirka 11 MSEK i fasta licens- och supportavgifter. Precise kommer vidare att erhålla framtida royalties baserat på det faktiska antalet fingeravtryckssensorer när de säljs och installeras i mobiltelefoner.

Det nya kommersiella avtalet med Isorg är i linje med Precises tillväxtstrategi inom Algo att etablera partnerskap med nya sensorleverantörer och utnyttja bolagets expertis även för nya sensortyper.

"Det här partnerskapet bevisar styrkan i vår fingeravtrycksteknologi och hur vi kan utveckla och optimera våra algoritmer för att säkerställa marknadsledande prestanda för de mest tekniskt avancerade fingeravtryckssensorerna. Genom det nya partnerskapet med Isorg stärker vi våra försäljningskanaler i linje med vår tillväxtstrategi för Algo samtidigt som vi drar nytta av vår starka position på mobilmarknaden", säger Patrick Höijer, VD för Precise.

Avtalet kommer att bidra med cirka 600 TSEK i intäkter under fjärde kvartalet 2022, och resterande fasta licens- och supportavgifter kommer att fördelas jämnt över den inledande perioden fram till och med den 31 december 2024.

Om Isorg
Isorg är en pionjär inom elektronik baserad på organiskt tryckt material för fotodetektorer och bildsensorer med stor yta. Företaget erbjuder en ny generation av högpresterande bildsensorer med möjlighet till enkel integrering i system med olika former eller formfaktorer. Dess flexibla bildsensorer används inom konsumentelektronik, ID-säkerhet, access, IoT och medicinsk utrustning. 2020 lanserade bolaget den första globala helskärmslösningen för Fingerprint On Display (FOD) för smartphones. Ett år senare fick bolaget en FBI-certifiering för en organisk fingeravtrycksmodul baserad på fotodioder för säkerhets- och identifieringsmarknaden. Isorg grundades 2010 och samarbetar med CEA-Liten, ett ledande franskt innovationscenter för ny energiteknik och nanomaterial, och har tagit in 58,2 miljoner euro (ca 59 miljoner dollar) i fyra finansieringsrundor.

www.isorg.fr