Precise ingår samarbete med Covr Security

Precise Biometrics har ingått samarbete med Covr Security för att tillsammans erbjuda produkter som möjliggör bekväm och säker verifiering av identitet för digitala tjänster. Samarbetet stödjer bolagets ambition att leverera världsledande biometriska lösningar som underlättar människors vardag.

Samarbetet kommer att stärka bolagens gemensamma position genom att erbjuda en helhetslösning inom verifiering av identitet för digitala tjänster och transaktioner mellan mobila enheter.

Marknadens efterfrågan på bekväm och säker verifiering av identitet för digitala tjänster och den tekniska utvecklingen leder till ett fortsatt stort intresse för vår produkt, Precise YOUNiQ. Produkten säkerställer digital identitet genom igenkänning av fingeravtryck, ansikte och beteende i kombination med geografisk data.

Covr tillhandahåller en plattform för säker inloggning till digitala tjänster och möjliggör trygga transaktioner online via mobila enheter, genom att knyta användaren till den mobila enheten och ge användaren förstahandsinformation för att styra sin egna data. Produkten är ett alternativ till hårdvarubaserad autentisering via dosa och vänder sig till företag som har krav på kundidentifiering inom sektorer som finans, spel, detaljhandel och sjukvård.

Initiala målsättningen med samarbetet är att genomföra piloter under andra hälften av 2019 för att därefter gå in i en kommersiell fas.

Covr är ett svenskt cybersäkerhetsföretag som verkar globalt. Bolaget har utvecklat nästa generations mobila säkerhetsapplikation för ett brett utbud av reglerade digitala industrier, där det finns ett behov av att stärka kundkännedom och användarnas integritet. Läs mer om produkten på: https://www.covrsecurity.com