Precise inleder samarbete med CanvasBio för att utveckla sensorer till bärbara datorer

Precise har inlett ett samarbete med CanvasBio, en koreansk tillverkare av fingeravtryckssensorer, om att tillsammans utveckla en fingeravtrycksmodul för användning i bärbara datorer. Modulen utvecklas med sensorer från CanvasBio integrerad med Precise BioMatch algoritmer. Samarbetet är en del av tillväxtstrategin inom Algo där bolaget bland annat arbetar med att bygga nya partnerskap med fler sensorleverantörer samt växa inom nya vertikaler.

Detta utvecklingssamarbete är ett steg framåt i linje med vår uttalade tillväxtstrategi där vi vill bygga nya partnerskap med sensortillverkare och växa inom nya vertikaler utöver mobilmarknaden där vi redan har en stark ställning globalt. Genom utvecklingssamarbetet drar vi nytta av vår kompetens inom avancerad bildanalys för att tillsammans med CanvasBio utveckla en konkurrenskraftig fingeravtrycksmodul för användning i bärbara datorer – vilket vi ser som ett intressant område att bredda oss mot framöver”, säger Patrick Höijer, VD för Precise. ”Vi ser framöver även fler möjligheter till andra användningsområden utöver bärbara datorer för den gemensamt utvecklade fingeravtrycksmodulen.

Lösningen som utvecklas av parterna är en så kallad Match-on-Chip-lösning, vilket är en ny trend på marknaden för kommersiella bärbara datorer. Detta innebär att den biometriska verifieringen kommer ske i en processor som är separerad från datorns applikationsprocessor i syfte att uppnå en högre säkerhetsnivå enligt den senaste standarden Microsoft Hello Enhanced Sign-in Security standard.

Precise förväntar sig en kommersialisering av samarbetet under det andra halvåret 2023.

Om CanvasBio
CanvasBios mission är att växa som leverantör av ”globala helhetslösningar inom biometri”, genom att förse kunder med algoritmer, sensorer, hårdvara och tillämpad mjukvara. Istället för att konkurrera samarbetar företaget med befintliga företag specialiserade på säkerhet och bioautentisering för att expandera verksamheten.

CanvasBio strävar efter att vara ledande på biometrimarknaden genom att tillhandahålla IC för fingeravtrycksigenkänning, algoritmer, autentisering och säkerhetstjänster. Baserat på omfattande affärserfarenhet inom biometribranschen, avser företaget att även bli ledande på marknaden för mjukvaru- och autentiseringstjänster.