Precise lägger om betalningsplanen för förvärvet av EastCoast Solutions

Precise har kommit överens med säljarna av EastCoast Solutions om att ändra betalningsplanen för förvärvet. Syftet är att skapa flexibilitet inför bolagets tillväxtagenda.

De återstående betalningarna om 25 MSEK och 30 MSEK som tidigare var planerade till 2022 respektive 2023 kommer i stället att betalas ut genom 30 MSEK 2022, 10 MSEK 2023 och därefter 5 MSEK årligen fram till och med 2026, med en marknadsmässig ränta som löper från och med den 30 november 2023. Precise har möjlighet att i förtid betala av hela den återstående köpeskillingen.