Precise offentliggör förändringar i ledningsgruppen för att stödja tillväxtstrategin

Precise offentliggör idag ledningsförändringar för att återspegla affärssegmenten Algo och Digital Identity. Förändringarna görs för att stödja fortsatt leverans i enlighet med tillväxtstrategin och ge ett stärkt fokus på Precises två affärssegment. Som ett resultat av omorganisationen har styrelsen utsett Fredrik Sjöholm till vice VD och CCO för Algo. Samtidigt kommer Patrick Höijer att åta sig rollen som tillförordnad CCO för Digital Identity utöver sin roll som VD.

Precise har en tillväxtagenda som inkluderar fortsatt expansion av Algo-verksamheten till nya vertikaler och teknologier. Företaget har också en bred tillväxtagenda inom området Digital Identity som för närvarande fokuserar på biometrisk fysisk tillgång, baserat på en affärsmodell med återkommande intäkter.

"Precise har en väldefinierad strategi för tillväxt, inklusive fortsatt utveckling av Algo och att öka SaaS-intäkterna inom Digital Identity. För att stödja den fortsatta leveransen på denna strategi har styrelsen utsett Fredrik Sjöholm att leda Algo-verksamheten. Fredrik har varit avgörande för utvecklingen av Precise under de senaste åren och kommer att vara viktig för den fortsatta utvecklingen av vår Algoaffär. Vidare kommer jag att leda Digital Identity vid sidan av min roll som VD", Patrick Höijer, VD för Precise.

Fredrik Sjöholm har varit anställd i bolaget sedan 2016 och har tidigare haft positionen som Vice President Sales.

Som ett resultat av omorganisationen kommer EastCoast att bli en ytterligare integrerad del av Digital Identity. För att ytterligare stödja teknikutvecklingen inom segmentet har Precise också beslutat att slå samman EastCoasts och YOUNiQs respektive FoU-funktioner.