Precise tecknar två licensavtal för användning av biometri i fordonsindustrin

Precise meddelade idag att bolaget har tecknat sina första kommersiella licensavtal med två Original Design Manufacturers (ODMs) för att tillhandahålla fingeravtrycksteknologi, inklusive Precises egenutvecklade fingeravtrycksalgoritm, Precise BioMatch, till fordonsindustrin. Teknologin avser användas till olika applikationer, inklusive automatiserade justeringar av förarinställningar i fordon. I enlighet med villkoren i licensavtalen kommer Precise att erhålla totalt cirka 9 MSEK i förskottsbetalning plus framtida royaltyintäkter som baseras på det faktiska antalet sensorer som installeras, tillsammans med återkommande avgifter för support och underhåll.

Licensavtalen är nästa steg på Precises resa att bredda affärsområdet Algo med nya applikationer baserade på fingeravtrycksigenkänning.

"Fingeravtrycksigenkänning för att möjliggöra ett bekvämt sätt att ge en skräddarsydd upplevelse för föraren där Du är nyckeln är ett naturligt steg i utvecklingen av nästa generations fordon. Vi är därför glada över att teckna dessa avtal för att bidra till ökad bekvämlighet och säkerhet inom bilindustrin. Det är dessutom av strategiskt värde för oss då det kommer att ge en mer stärkt och diversifierad intäktsbas inom vårt affärsområde Algo”, säger Precises VD Stefan K. Persson.

Fingeravtrycksteknologin ger möjlighet till en anpassad körmiljö. Genom att koppla information om förarpreferenser som ska verifieras och aktiveras genom användarnas fingeravtryck kan fordonet till exempel justera olika inställningar av bilen automatiskt, men även logga in på olika applikationer efter att förarens identitet har verifierats.