Precise utökar sitt erbjudande inom digital identitet med biometrisk access till faciliteter

Precise utökar sitt erbjudande inom digital identitet genom lanseringen av Precise YOUNiQ för säker och bekväm fysisk access till faciliteter. Tekniken bakom tjänsten baseras på artificiell intelligens som bekräftar individens identitet genom dess unika ansiktsdrag. Precise YOUNiQ integrerar ansiktsigenkänning med inpasseringssystem för att bekvämt och säkert kunna ge anställda och besökare access till kontor och byggnader.

”Vi använder i allt större utsträckning tjänster som kräver registrering och autentisering av människors digitala identitet, men som ofta är komplicerade och inte så säkra som vi tror. Access till lokaler och byggnader har länge kännetecknats av koder, passerkort, tags och nycklar; inpasseringssystem som är föråldrade i dagens digitaliserade samhälle. Genom lanseringen av Precise YOUNiQ för access till faciliteter, öppnar vi dörren till en smidigare, säkrare och mer samtida lösning,” säger Precise VD Stefan K. Persson.

Under 2019 har lyckade pilotprojekt genomförts där Precise YOUNiQ har utvecklats och testats i nära samarbete med utvalda partners. Som tidigare har kommunicerats förväntar sig Precise en kommersialisering av produkten 2020.

Ytterligare pilotprojekt med Precise YOUNiQ för access till faciliteter pågår med samarbetspartners inom olika sektorer som fastigheter, hälsa och utbildning. Följande uttalanden är från några av dem:

”Center for Identification Technology Research (CITeR) vid Clarkson University har under många år bedrivit forskning och utveckling inom biometrisk igenkänning. Jag är därför stolt över att se eleverna använda Precise YOUNiQ i våra tekniska laboratorier, då det gör det möjligt för dem att vara en del av en ny teknik som inspirerar till utvecklingen av nästa generations biometriska lösningar”, säger Dr. Stephanie Schuckers, chef för CITeR.

Dr. Paul McGrath, Clarkson University’s ordförande för avdelningen Electrical and Computer Engineering, kommenterar: “Vi ser fram emot att använda Precise YOUNiQ för säker access till våra lokaler under den kommande terminen. Detta då det uppfyller våra behov av säkerhet och ger våra studenter en bra användarupplevelse.”

Lars Jonsson, VD på NVSS Security, kommenterar: ”NVSS Security har en lång erfarenhet av access-system som tillför trygghet, säkerhet och bekvämlighet för våra kunder. Att installera Precise YOUNiQ för Focus träning i Täby och Täby Cross Fit har eliminerat behovet av passerkort som ofta blir borttappade eller glöms hemma. För oss är det också viktigt att access-systemet säkerställer att endast medlemmar får tillgång till gymmet”.

Om Precise YOUNiQ för access till faciliteter
Genom användandet av biometrisk teknik förenklar Precise YOUNiQ människors vardag genom att möjliggöra åtkomst till lokaler och byggnader på ett bekvämt och säkert sätt. Lösningen marknadsförs mot företag eller organisationer som vill förenkla sina inpasseringssystem. Precise YOUNiQ integrerar ansiktsigenkänning med inpasseringssystem för att säkert kontrollera och säkerställa anställdas och besökares åtkomst till faciliteter. Tjänsten har utvecklats och ägs av Precise Biometrics.

För mer information om Precise YOUNiQ för access till faciliteter, se video ”walk in with a selfie” eller ladda ner informationsbroschyr.

För mer information om CITeR och Clarkson University, besök:
https://citer.clarkson.edu

För mer information om NVSS Security, besök:
https://nvss.se