Precise utser Joakim Nydemark till vice VD och CCO Algo

Styrelsen i Precise har utsett Joakim Nydemark till vice VD & CCO Algo för Precise. Joakim kommer närmast från tech-bolaget Crunchfish och rollen som COO och CEO för dotterbolaget Crunchfish Gesture Interaction AB. Joakim Nydemark efterträder Fredrik Sjöholm som har antagit VD-rollen på ett annat bolag.

Utöver Crunchfish har Joakim Nydemark en lång erfarenhet av ledande befattningar från små- och medelstora teknikbolag som Anoto, TAT AB och Teleca/Obigo. Joakim Nydemark har styrelseuppdrag i Crunchfish Digital Cash AB och en civilingenjörsexamen inom elektroteknik från Lunds tekniska högskola.

”Vi har en tydlig tillväxtstrategi inom Algo där vi stödjer våra partners för att vinna affärer inom mobilsegmentet och stödja nya sensorleverantörer, samtidigt som vi utforskar nya vertikaler och nya typer av sensorer för våra algoritmer. Med lång erfarenhet från ledande positioner på innovativa teknikbolag är Joakim helt rätt person för att driva detta arbete”, säger Patrick Höijer, VD för Precise.

”Precise har ett starkt erbjudande inom identifieringsmjukvara och ett teknologiskt kunnande som genomsyrar hela organisationen. Detta har möjliggjort en stark position inom fingeravtrycksteknologi för mobiltelefoner och skapar även många nya spännande möjligheter inom biometrianvändning framöver. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med medarbetarna på Precise skapa tillväxt och värden inom såväl befintliga som nya affärssegment”, säger Joakim Nydemark, tillträdande EVP och CCO Algo för Precise.

Joakim Nydemark tillträder i sin roll senast den 1 juni 2023.