Precise utser Patrick Höijer till ny VD

Styrelsen i Precise har utsett Patrick Höijer till ny VD för bolaget. Han tillträder senast den 1 juni 2022.

Patrick Höijer har sedan 2015 innehaft ledande roller på betallösningsbolaget Nets Group (numera Nexi Group). Han kommer senast från en roll som ansvarig för storkundsverksamheten som omfattar DACH-regionen, Norden och Baltikum samt landschef för Sverige.

”Under 2021 har Precise gjort stora framsteg. Efter förvärvet av EastCoast har vi stärkt vårt affärsområde Digital Identity. Samtidigt har Algo-affären utvecklats bra med flera nya starka partners. Bolaget är nu väl rustat för att kapitalisera på de marknader vi verkar. Patrick Höijer tillför gedigen erfarenhet av tillväxt i SaaS-bolag och har precis den affärsförståelse som krävs för att driva Precise genom nästa fas”, säger Torgny Hellström, styrelseordförande för Precise.

Precise är ett välskött bolag med spännande kundlösningar och med en underliggande stark affär. Med digitaliseringen i samhället ser jag en ökande efterfrågan på lösningar inom digital identitet. Jag ser fram emot att få leda Precise i denna fas med att ytterligare stärka bolagets SaaS-erbjudande i samarbete med medarbetare, kunder och partners”, säger Patrick Höijer, ny VD för Precise.

Fredrik Sjöholm kommer att vara tillförordnad VD från den 1 mars 2022 till dess att Patrick Höijer tillträder.