Rättelse av felskrivning i pressmeddelande om kallelse till årsstämman

Till följd av en felskrivning angavs det i pressmeddelandet avseende kallelse till årsstämman som offentliggjordes den 23 mars 2015 att bolagets årsstämma äger rum tisdagen den 27 april 2015. Rätt dag för årsstämman ska vara måndagen den 27 april 2015, vilket också framgår av den formella kallelse som idag den 25 mars 2015 publiceras i Post- och Inrikes Tidningar.