Rättelse: Nytt antal aktier och röster i Precise Biometrics

I pressmeddelande från Precise Biometrics AB den 30 juni 2023 angående nytt antal aktier och röster i bolaget var det totala antalet röster i bolaget felaktigt angivet. Korrekt antal röster anges nedan.

Per den 30 juni 2023 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 78 464 327, bestående av 77 379 327 stamaktier och 1 085 000 C-aktier, motsvarande totalt 77 487 827 röster.

Förändringen av antal aktier och röster under juni har föranletts av en företrädesemission om 30 951 730 stamaktier.