Rättelse: Precise Biometrics CFO köper aktier

Detta pressmeddelande avser en rättelse av pressmeddelandet "Precise Biometrics CFO köper aktier" som offentliggjordes av bolaget kl. 10.50 idag den 14 november 2018. Rätt antal aktier som idag har köpts av Ulrik Nilsson är 200.000 aktier. Korrekt pressmeddelande följer nedan.

Precise Biometrics CFO köper aktier

Ulrik Nilsson, CFO för Precise Biometrics har idag köpt 200.000 aktier i Precise Biometrics.

 Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november  2018 kl. 11.40.
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Stefan K Persson, VD, Precise Biometrics 
Telefon; 0707-920831
E-mail; stefan.k.persson@precisebiometrics.com
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet, Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara som ger marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com.  Följ oss på LinkedIn (https://se.linkedin.com/company/precise-biometrics)och Twitter (https://twitter.com/pbiometrics).