Smart kort från KONA I med Precise fingeravtrycksteknologi erhåller Mastercard Vendor Letter of Approval

Precise meddelade idag att det smarta betalkortet från en av bolagets samarbetspartners inom produktområdet Smart Cards, det koreanska IT-bolaget KONA I Co ltd., har erhållit ett så kallat Mastercard Vendor Letter of Approval. Precise BioMatch Card är integrerad i det smarta kortet från KONA I som adresserar marknadens efterfrågan på säkra och bekväma kontaktlösa betalningar. Intyget från Mastercard är ett viktigt steg för kommersialiseringen av kortet.

Att erhålla Mastercard Vendor Letter of Approval innebär att kortet uppfyller Mastercards efterlevandekrav (CAST, CQM, CSI och IAT) inklusive säkerhets- och prestandakriterier för biometriska betalkort med fingeravtrycksigenkänning.

"Vi är glada över att vår fingeravtrycksteknologi är integrerad i betalkortet från KONA I som nu erhållit detta intyg från Mastercard, ett viktigt steg framåt för att möjliggöra användarvänliga betalkort med biometrisk autentisering på marknaden", säger Precise VD Stefan K. Persson.

KONA I:s betalkort har en inbyggd fingeravtrycksigenkänningsenhet som identifierar kortinnehavarens fingeravtryck. Precise produkt BioMatch Card – en kraftfull algoritmlösning för fingeravtrycksigenkänning i smarta kort som möjliggör bekväma och säkra kontaktlösa betalningar – är integrerat i kortet. Kortet går att använda till både kontaktbetalningar och kontaktlösa betalningar utan krav på lösenord eller signatur, och är kompatibel med befintliga IC-chipterminaler.

Om KONA I
Kona I är ett IT-bolaget som erbjuder helhetslösningar och plattformar till den globala Fintech-marknaden. Sedan 2004 har Kona I levererat IC-chip till telekommunikationsindustrin, bankindustrin och regeringar med hjälp av sitt egenutvecklade operativsystem (OS), och utökar sina affärsområden för att tillhandahålla olika plattformslösningar som betalningsplattformar, lokala samhällsplattformar, blockkedjeplattformar, dataplattformar och IoT-plattformar.