Sogeti väljer Precise Biometrics Tactivo™ för säker åtkomst till appar med känslig data

Som ett led i Sogetis fokusering på mobila applikationer, har bolaget ingått ett samarbete med Precise Biometrics – en marknadsledande leverantör av lösningar för säker mobil åtkomst.

Efterfrågan på appar som stöder säker inloggning och stark autentisering ökar både bland stora företag och inom den offentliga sektorn. Sogeti, ett tekniskt konsultföretag och ledande leverantör av mobila lösningar, har inlett ett samarbete med Precise Biometrics, för att förstärka sina respektive positioner inom området. Precise Biometrics teknik kan användas för ID-, företags- och bankkort och för åtkomst till mobila lösningar, datorer och nätverk.
Precise Biometrics lanserade under juni 2012 Tactivo™, ett smart mobilskal för mobila enheter som iPhone och iPad, certifierat av Apple. Tactivo-skalet och samarbetet med Precise Biometrics öppnar möjligheter för Sogeti att utveckla fler appar och erbjuda mobil säkerhet även för mycket känslig information. Ett av Sogetis främsta affärsområden är den svenska sjukvårdsmarknaden. Lösningarna för den svenska sjukvården måste ha en stark autentisering, eftersom de ger tillgång till patientdata via inloggningen med det så kallade SITHS-kortet. Integrationen av Tactivo ger Sogeti den säkra autentisering som krävs för att uppfylla svensk sjukvårdsstandard.

"Genom samarbetet mellan Sogeti och Precise Biometrics kan kortet även användas i en mobil miljö", säger Andreas Sjöström, globalt ansvarig för Sogetis mobila verksamhet. Sjöström är även ansvarig för Sogeti-koncernens globala applikationsutvecklingscenter i Mumbai, Indien.

"Vi är mycket glada över att Sogeti har valt att inleda ett tekniskt samarbete med oss. Vi har stor respekt för deras expertis inom applikationsutveckling och vi kommer därför se allt fler appar som utvecklas för den professionella sjukvårdsmarknaden i Sverige, vilket möjliggör för både Sogeti och Precise Biometrics att förstärka vår närvaro inom sjukvårdssegmentet", säger Thomas Marschall, VD för Precise Biometrics.

Länkar
www.sogeti.com/mobility
www.precisebiometrics.com/Tactivo

Om Sogeti Sverige AB
Sogeti Sverige AB är ett konsultföretag som specialiserar sig på lokala professionella IT-tjänster. Företaget finns geografiskt nära lokala beslutsfattare på stora företag, och har verksamhet på 21 svenska orter och totalt cirka 1 150 anställda. Globalt har Sogeti 20 000 anställda i 15 länder. Företaget erbjuder sina kunder ett komplett utbud av teknisk IT-kunskap och expertis. Sogeti Sverige AB är en del av Sogeti-koncernen, som ägs av Cap Gemini SA, noterat på Parisbörsen. För mer information, besök www.sogeti.seeller www.sogeti.com

Om Precise Biometrics
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person. Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare. För mer information, besök www.precisebiometrics.com, www.IdApps.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2012 kl. 08:00.