STARK INLEDNING PÅ 2013

PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL), ORG NR 556545-6596
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2013

 • Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 16,8 Mkr (4,7).
 • Rörelseresultatetför första kvartalet uppgick till -1,0 Mkr (-9,8).
 • Kvartalets resultatet uppgick till -1,3 Mkr (-9,8).
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,00 kr (-0,05).
 • Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 7,7 Mkr (7,0)

VÄSENTLIGA HÄNDELSERNA UNDER KVARTALET

 • Marknadsledande global leverantör av finansiella informationstjänster väljer Precise Biometrics som sin nya leverantör av fingeravtrycksalgoritmer. Kunden har för avsikt att förbättra prestandan hos befintliga och framtida fingeravtrycksstödda enheter genom att använda Precise Biometrics teknologi.

 

 • En av USA:s största mobiloperatörer har börjat sälja Precise Biomterics Tactivo™. Operatören har lagt en första order på 5,000 enheter som levererats i mars månad.

 

 • Precise Biometrics meddelade att Bolaget inom kort kommer att släppa Tactivo för Android. Utvecklingen av Tactivo för Android och andra mobilplattformar pågår redan och lanseringen är planerad till slutet av andra kvartalet. Prototyper blir tillgängliga för utvalda partner i maj.

 

 • Kreditfaciliteten som erhölls under första kvartalet 2012 återbetalades till fullo i januari 2013. Bolaget hade, innan återbetalningen, totalt utnyttjat 20,0 Mkr av den totala krediten på 30,0 Mkr. Inom ramen för kreditfacilitetsavtalet, och till och med maj 2013, kan bolaget erhålla orderfinansiering.

 

 • Styrelsen för Precise Biometrics AB har beslutat att föreslå årsstämman den 23 april 2013 att besluta om att genomföra en nyemission om cirka 55 Mkr med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen kommer att finansiera nya order som medför ökad rörelsekapitalbindning, vidareutveckla Tactivo genom ökade resurser till produktion, produktutveckling och sälj- och marknadsarbete runtom i världen. Emissionen är garanterad upp till 70% av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 38,5 Mkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • Tactivo FIPS 201-certifierades (Federal Information Processing Standard) av US Government Service Administration (GSA) Approved Products List som den första och hittills enda smartkortläsaren för mobila enheter.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 , E-post; thomas.marschall@precisebiometrics.com

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 47 eller 0734 35 11 47, E-post; patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar (smart phones och surfplattor), datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.comoch www.idApps.com (https://www.precisebiometrics.com)