Stark positionering för Precise Biometrics Match-on-Card teknik – delårsrapport jan-sept 2011

Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596

Delårsrapport för perioden januari – september 2011

* Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 16,8 Mkr (38,6) och för tredje kvartalet till 7,4 Mkr (12,2).
* Resultatet för delårsperioden uppgick till -24,0 Mkr (-10,2) och för tredje kvartalet till -5,4 Mkr (-5,2). Jämfört med motsvarande delårsperiod föregående år så är resultatet lägre på grund av lägre försäljning, primärt orsakat av den försenade budgetprocessen för de amerikanska myndigheterna.
* Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -0,15 kr (-0,08) och för tredje kvartalet till -0,03 kr (-0,04).
* Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till 37,4 Mkr (30,9).

Viktiga händelser under kvartalet

  • Precise Match-on-Card™ utvalt för nigerianskt nationellt ID-kort. Kortet kommer att användas både som ID-kort och bankkort. När det gäller nationella ID-kortsprojekt är det förväntade ordervärdet det hittills största för Precise Biometrics.

Händelser efter kvartalets slut

  • Precise Biometrics undertecknade ett samarbetsavtal med Giesecke & Devrient (G&D) där G&D ges rätten att använda Precise Match-on-Card™ på sina smartkort.

  • Precise Biometrics utsåg GD Burti som exklusiv återförsäljare av sina fingeravtrycks- och smartkortsläsare i Brasilien.

  • Precise Biometrics och NXP Semiconductors ingick samarbete. Samarbetet gör att NXP kan använda Precise Biometrics Match-on-Card fingeravtrycksteknik på de chip som används på smarta ID-kort.