Stark tillväxt med positivt EBITDA-resultat för helåret 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2015 – PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL), ORG NR 556545-6596

FJÄRDE KVARTALET 2015

 • Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet ökade till 23,4 Mkr (9,9).
 • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet förbättrades till 4,4 Mkr (-9,7).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för fjärde kvartalet förbättrades till 6,7 Mkr (-6,3).
 • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet förbättrades till 4,3 Mkr (-9,6).
 • Resultat per aktie för fjärde kvartalet förbättrades till 0,01 kr (-0,03).

HELÅRET 2015

 • Koncernens nettoomsättning för året ökade till 56,3 Mkr (31,4).
 • Rörelseresultatet för året förbättrades till -9,4 Mkr (-44,5).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för året förbättrades till 0,5 Mkr (-31,7).
 • Resultatet efter skatt för året förbättrades till -9,4 Mkr (-44,0).
 • Resultat per aktie för året förbättrades till -0,03 kr (-0,13).
 • Likvida medel uppgick vid årets slut till 52,3 Mkr (59,7). 
 • Affärsområdet Desktop & Physical Access Solutions integreras i Mobile Smart Card Solutions från 2016.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET

 • Precise BioMatch Mobile integrerades i över 20 mobiltelefoner.
 • Licensavtal tecknades med fem sensortillverkare; Cypress, Oxi Technology, Focaltech, Gingytech och J-Metrics.
 • Uppföljningsorder på Tactivo erhölls från Defense Logistics Agency (DLA), en del av USA:s försvarsdepartement.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2015

 • Precise BioMatch Mobile integrerades i över 55 mobiltelefoner från mer än 25 tillverkare.
 • Licensavtal tecknades med åtta sensortillverkare; Silead, JP Sensor, Elan, Cypress, Oxi Technology, Focaltech, Gingytech och J-Metrics.
 • Flera uppföljningsorder på Tactivo från Defense Logistics Agency (DLA), en del av USA:s försvarsdepartement.
 • Order på Tactivo från US Navy för säker mobil åtkomst till e-mail och internet på iOS-enheter. 
 • Order på Tactivo från Imperial College Healthcare NHS Trust och Oxleas NHS Trust i Storbritannien för säker mobil åtkomst till vårdsystem.
 • Precise Biometrics tilldelades 2015 års Frost & Sullivan Award for Global Customer Value Leadership inom fingeravtrycksigenkänning för mobila enheter.

TELEFONKONFERENS
Med anledning av dagens bokslutskommuniké bjuder vi in investerare och media till ett informationstillfälle idag kl 10.00. För deltagande ring 08-566 426 91. För mer information se sista sidan i delårsrapporten.

VD-KOMMENTAR

Jag är mycket glad och stolt över att kunna meddela att den positiva försäljningsutvecklingen inom Fingerprint Technology och Mobile Smart Card Solutions fortsätter och har medfört att Precise Biometrics för första gången i bolagets historia uppvisar ett positivt rörelseresultat på EBITDA-nivå för helåret. Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 23,4 Mkr vilket innebär en ökning med 138 % jämfört med motsvarande kvartal 2014. Rörelsekostnaderna är under god kontroll och ökade marginellt under kvartalet. Kvartalets EBITDA ökade till 6,7 Mkr och periodens resultat förbättrades till 4,3 Mkr. Utvecklingen 2015 visar en mycket stark sekventiell tillväxt i omsättning och resultat. Det är fantastiskt glädjande att se att alla de ansträngningar som bolaget och personalen gjort under de senaste två åren nu har burit frukt.

Marknaden för fingeravtrycksteknik i mobila enheter fortsätter att växa snabbt. Under kvartalet lanserades drygt 20 mobiltelefoner med Precise BioMatch Mobile. Precise BioMatch Mobile har totalt sett integrerats i över 55 mobiltelefoner från över 25 tillverkare, däribland mobiltelefoner från ledande varumärken som; Google, Huawei, HTC, Lenovo, Sony och Xiaomi. Fingeravtrycksläsare är nu standard för nästan samtliga tillverkares premiummodeller och ökar snabbt även för telefoner i mellan- och lågprissegmenten. En tredjedel av alla smartphones som såldes 2015 innehöll fingeravtrycksteknik. I takt med att volymerna i marknaden växer ökar också intresset från nya aktörer att ta marknadsandel. Under kvartalet slöt vi licensavtal med ytterligare fem sensortillverkare; Cypress, Oxi Technology, Focaltech, Gingytech och J-Metrics. Vi har nu avtal med totalt tio stycken sensortillverkare och stärker därmed ytterligare vår ställning som den ledande leverantören av fingeravtrycksmjukvara, vilket ger oss bra förutsättningar för fortsatt tillväxt och hög marknadsandel.

Intresset för fingeravtrycksteknik inom andra produktområden än mobiltelefoner växer snabbt. Hundratals miljoner människor använder idag fingeravtrycksteknik i sina mobiltelefoner för ökad bekvämlighet och säkerhet. Tekniken är accepterad och kommer snart att finnas mer eller mindre i var persons hand, vilket också sänker tröskeln för integration i andra typer av produkter. I takt med att sensorerna blir mindre och därmed billigare, samt att nya sensortekniker får fotfäste på marknaden, skapas förutsättningar för tillväxt inom nya produktområden som smarta kort, wearables, lås, bilar och produkter inom begreppet "Internet of Things". Vår fingeravtrycksmjukvara finns redan integrerad i flera produkter på marknaden, t.ex. nationella id-kort, lås, elektroniska plånböcker och pc-tillbehör. Därutöver är vi involverade i ett flertal intressanta projekt som vi bedömer kan ge stöd till vår tillväxt under de kommande åren.

Den positiva utvecklingen inom affärsområdet Mobile Smart Card Solutions fortsätter. Under kvartalet vann vi order från såväl verksamheter inom USA:s försvarsdepartement som vårdsektorn i Storbritannien och Sverige. Tillväxten drivs av ökade krav på säkra mobilitetslösningar samt förbättrad tillgänglighet till mobila applikationer med stöd för smarta kort. I USA fortsatte Defense Logistics Agency (DLA) och US Navy göra stora beställningar. Vi förväntar oss fortsatta beställningar från USA:s försvarsdepartement som ett resultat av deras ansträngningar att rulla ut mobila lösningar för säker tillgång till e-post och internet.

Hälso- och sjukvårdsmarknaden i Sverige och Storbritannien har utvecklats väl med såväl ökad försäljning som ett ökat antal pilotprojekt för säker mobilitet med Tactivo. För att möta efterfrågan har vi arbetat intensivt med våra partners för att paketera attraktiva lösningar med Tactivo som möjliggör bekväm och säker mobilitet med smarta kort.  Återkopplingen har varit mycket positiv från både sjukvårdpersonal och verksamhetsansvariga vilket gör att vi bedömer att försäljningen av Tactivo kommer fortsätta att öka i såväl Storbritannien som i Sverige.
Framtidsutsikter
Bolaget står starkare än någonsin och är väl positionerat för fortsatt lönsam tillväxt. Vi har etablerat Precise Biometrics som den ledande leverantören av fingeravtrycksmjukvara för mobilmarknaden. Volymen i marknaden och antalet användningsområden för fingeravtrycksteknik ökar snabbt. Vår målsättning är att öka försäljning och marknadsandel inom segmentet fingeravtrycksteknik för mobila enheter, samt etablera en ledande position inom nya produktområden som kräver en liten sensor. Vi ska säkerställa att vår mjukvara ger bästa användarupplevelse av produkter med små fingeravtryckssensorer för plattformar med begränsad processorkraft och minnesutrymme, oavsett sensorteknik, operativsystem eller plattform. Genom att fördjupa samarbetet med befintliga kunder och inleda nya samarbeten med fler sensortillverkare skapar vi rätt förutsättningar för att uppnå våra mål.

Vi ser även goda möjligheter att växa inom affärsområdet Mobile Smart Card Solutions. Intresset på befintliga marknader för Tactivo ökar och det finns möjlighet att utveckla nya marknader, primärt inom offentlig sektor, där ett smart kort ofta krävs för säker mobil inloggning till information.

Håkan Persson, VD

Informationen i denna rapport är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2016 kl. 08:00.