STÄRKT LEDNINGSGRUPP OCH NYA LICENSAVTAL

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2023

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 17,7 Mkr (18,8) 
 • EBITDA uppgick till -1,1 Mkr (-1,8) 
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,3 Mkr (-7,3) 
 • Periodens resultat uppgick till -7,7 Mkr (-7,4) 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,1 kr (-0,2) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 Mkr (-7,0) 
 • Likvida medel uppgick till 64,4 Mkr (41,3) 
 • ARR (Annual Recurring Revenue) vid periodens slut 17,8 Mkr (jämförelsetal från slutet av 2022 16,2 Mkr) 

DELÅRSPERIOD 

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,8 Mkr (71,7) 
 • EBITDA uppgick till -2,3 Mkr (3,1) 
 • Rörelseresultatet uppgick till –21,0 Mkr (-12,3) 
 • Periodens resultat uppgick till -21,4 Mkr (-12,9)  
 • Resultat per aktie uppgick till -0,3 kr (-0,3) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,0 Mkr (3,7) 
 • Likvida medel uppgick till 64,4 Mkr (41,3) 
 • ARR (Annual Recurring Revenue) vid periodens slut 17,8 Mkr (jämförelsetal från slutet av 2022 16,2 Mkr) 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 

 • Precise Biometrics tecknade ett 12-månaders utvärderingslicensavtal med CanvasBio, en koreansk tillverkare av fingeravtryckssensorer. Avtalet avser att gemensamt utveckla en fingeravtrycksmodul för användning i mobiltelefoner. 
   
 • Precise Biometrics (Precise) ingick ett 12-månaders utvecklingslicensavtal med RECO Biotek Co., Ltd. (RECO), en Taiwan-baserad leverantör av lösningar för integrering av biometriska avkänningssystem. Enligt villkoren i avtalen kommer Precise att tillhandahålla sin banbrytande sensoralgoritmlösning BioMatch® för att integreras i RECOs fingeravtryckssystem. 
   
 • Styrelsen för Precise Biometrics utsåg Joakim Nydemark, tidigare vice VD och CCO Algo, till VD, efter att tidigare VD Patrick Höijer lämnat rollen på egen begäran. Joakim Nydemark, har en gedigen branscherfarenhet inom tech, mjukvara och telekom med tidigare ledande befattningar i bolag som Crunchfish, Anoto, TAT och Teleca/Obigo. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET 

 • Precise Biometrics rekryterade Henrik Winberg till rollen som CCO för affärsområdet Algo. Henrik kommer även bli en del av ledningsgruppen för Precise Biometrics. Henrik kommer närmast från tech-bolaget Dlaboratory Sweden AB (dLAB) där han haft roller som COO och Head of Sales. Henrik Winberg tillträder sin nya roll på Precise Biometrics senast den 17 januari, 2024.
   
 • Precise Biometrics utsåg Fredrik André till Chief Marketing Officer (CMO). Fredrik kommer även bli en del av ledningsgruppen för Precise Biometrics. Han kommer närmast från rollen som CMO på Avensia, ett expertbolag inom modern handel. Fredrik André tillträder sin nya roll på Precise Biometrics 20 november, 2023. 
   
 • Precise Biometrics rekryterade Sarandis Kalogeropoulos till Chief Commercial Officer (CCO) för affärsområdet Digital Identity. Sarandis har varit engagerad i bolaget som konsult sedan 2019 och har över 20 års erfarenhet av att arbeta med affärsutveckling och försäljning i teknikbolag. Han kommer även bli en del av ledningsgruppen för Precise Biometrics. 

INTERAKTIV PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORT SAMT INBJUDAN TILL Q&A 

Precise Biometrics har publicerat en video i samband med dagens delårsrapport som inkluderar intervjuer med VD Joakim Nydemark och CFO Annika Freij, vilken finns tillgänglig på sidan för investerarrelationer här: https://precisebiometrics.com/sv/investerare/ 
 
Videomaterialet är skapat för att komplettera rapporten och ge ytterligare djup och bättre förståelse på aktiemarknaden för företagets verksamhet. 
 
Bolaget bjuder även in till en live Q&A som startar kl. 10:00 (CET), den 10 november 2023. 
 
För att delta i frågestunden, nås den via den interaktiva spelaren på sidan för investerarrelationer här: 
https://precisebiometrics.com/sv/investerare/ 
  
Frågor kan ställas direkt i chatten i den interaktiva spelaren eller skickas in i förväg till investor@precisebiometrics.com
 
Från Precise deltar: 
Joakim Nydemark, VD
Annika Freij, CFO 

VD HAR ORDET

“Full fart framåt.” Det var det jag sa när jag tog över VD-skapet för några månader sedan. När jag ser tillbaka på senaste kvartalet, har mycket tid lagts på viktiga kundprojekt som kommer generera intäkter framöver, men såklart även på bearbetning av nya kunder och intensivt utvecklingsarbete inom både Algo – Biometric Technologies och Digital Identity. Vi har också tecknat en lång rad nya avtal inom YOUNiQ Visit, tidigare EastCoast Visit, och YOUNiQ Access, vilket har en positiv effekt på våra återkommande intäkter (ARR). Det har också pågått ett rekryteringsarbete som resulterat i att vi efter periodens utgång lyckats knyta tre nya nyckelpersoner till ledningsgruppen.  
 
Jag tillträdde som VD i månadsskiftet augusti/september och efterträdde då Patrick Höijer, som under senaste året gjort ett utmärkt arbete med att finansiera upp bolaget och skapa förutsättningar för tillväxt. För mig har därför senaste kvartalet handlat mycket om att öka takten i den kommersialiseringsstrategi som färdigställts under sensommaren. Jag tror på fysisk närvaro och möten, därför har jag tillbringat ungefär lika mycket tid med medarbetarna på kontoret i Lund som med kunder i USA, EU och Asien under mina första månader. Precise Biometrics har enastående ingenjörer och världsledande teknologi och utmaningen ligger därmed i att göra rätt val i vår marknadsstrategi genom att satsa på rätt tillämpningar av våra teknologier samt att adressera våra geografiska marknader på rätt sätt. Vi behöver också säkerställa att våra lösningar skalar på ett optimalt sätt och att vi är effektiva inom såväl teknisk utveckling, försäljning, leverans, installation och support så att vi når ordentliga skalfördelar när vi växer.
 
Jag är vidare glad över att redan någon månad in som VD ha lyckats rekrytera tre riktigt erfarna personer till den nya ledningsgruppen, som nu börjar ta form med tydliga ansvarsområden. Henrik Winberg, kommer ta rollen som ansvarig för Algo – Biometric Technologies och Fredrik André kommer ersätta Anna Leo som marknadschef, då Anna sedan tidigare valt att lämna bolaget. Sarandis Kalogeropoulos, som varit i bolaget sedan 2019 och är synnerligen erfaren både tekniskt och kommersiellt, kommer samtidigt att få en större roll som ansvarig för Digital Identity. Vi kommer även stärka upp försäljningen lokalt i USA samt i Sverige, för att adressera den nordiska och europeiska marknaden med våra erbjudanden YOUNiQ Access och YOUNiQ Visit. 
  
Den utmanande situationen på konsumentelektronikmarknaden har fortsatt under tredje kvartalet och det har som tidigare kommunicerats även påverkat Precise Biometrics så som de flesta underleverantörer. Påverkan har skett primärt genom lägre volymer inom Algo – Biometric Technologies, vilket har en direkt effekt på våra royaltyintäkter. När jag blickar in mot 2024 är det mycket som talar för att en vändning på mobilmarknaden närmar sig med god potential för tillväxt inom mobilsegmentet. Även inom produktvertikalerna fordon, smarta lås och laptop ser jag goda möjligheter för tillväxt framåt. Vi har vidare arbetat hårt med kostnaderna tidigare under året, vilket vi ser effekterna av nu. De ovan nämnda rekryteringarna är till största delen ersättningsrekryteringar eller omfördelning av resurser mot kund och marknad och kommer därför inte påverka kostnadsläget i någon större omfattning. 
 
Inom fordonsindustrin händer mycket spännande. Vi har under kvartalet ytterligare stärkt samarbetet med en av de ledande halvledarbolagen, Infineon Technologies, när vi fick möjlighet att utbilda deras design och integrationspartners inom fingeravtrycksigenkänning och vår mjukvara. Vi har även påbörjat arbetet kring en gemensam marknadsinsats där första steget är utbildning av Infineons ansvariga säljare inom bilindustrin. Därefter följer flera gemensamma aktiviteter, såsom utställning på mässor där Consumer Electronic Show (CES) i USA i början av 2024 är ett exempel på en sådan gemensam marknadsaktivitet. Biometri inom fordonsindustrin väntas växa med över 20 % årligen, vilket vi ska ta vara på. 
  
Inom vårt affärsområde Digital Identity, där vi erbjuder systemlösningar som bygger på biometriska algoritmer, har vi under kvartalet sett en viss positiv förändring i opinionen avseende en acceptans av användning av kameror ute i samhället. Med ett tilltagande behov av kameraövervakning och ansiktsigenkänning för att öka säkerheten i samhället, både i Sverige och övriga Europa, ser vi samtidigt att synen på kameror och andra sensorer för biometrisk autentisering förändras. Trygghet och säkerhet blir allt viktigare, vilket driver efterfrågan på biometriska inpasseringssystem som YOUNiQ såväl på arbetsplatser, i offentliga byggnader som hemma. Vi ser även att säkrare och effektivare besökssystem bidrar till ökad trygghet, vilket vi upplever har ökat efterfrågan på YOUNiQ Visit. 
  
Vi har under kvartalet fortsatt bearbetningen av marknaden i USA genom våra partners Genetec och Flowscape Technologies. Vi kommer parallellt med satsningen i USA att intensifiera bearbetningen i Europa för såväl YOUNiQ Access som YOUNiQ Visit. ARR (Annual Recurring Revenue) vid slutet av Q3 var 17,8 Mkr (16,2 Mkr i slutet av 2022), vilket påvisar tillväxt, men vi vill öka takten väsentligt framöver. 
 
Jag har under de senaste 20 åren arbetat i teknologibolag som haft kundföretag inom mobiltelefoni, konsumentelektronik, fordon och wearables. Efter att under senaste kvartalet rest runt i Asien och USA och träffat ett stort antal nya och befintliga kunder och partners, känner jag mig än mer säker på den stora tillväxtpotential Precise Biometrics besitter. Trygghet och säkerhet är viktiga värden vi som bolag levererar när vi genom vår världsledande biometriska teknologi gör individen till nyckeln för att till exempel låsa upp dörren, mobiltelefonen, datorn, bilen samt skapa säker autentisering vid betalning. Konjunkturen inom våra affärsområden börjar peka åt rätt håll, vilket skapar efterfrågan och momentum. Detta kommer vi dra nytta av genom ökad marknadsnärvaro, vassare produktpaketering och effektivare sälj- och leveransprocess. Jag ser med tillförsikt fram emot att skapa tillväxt, lönsamhet och aktieägarvärde
 

Joakim Nydemark 
VD