Stort intresse för Precise Biometrics nya produkter för mobilmarknaden – Delårsrapport jan-mars

Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596
Delårsrapport för perioden januari-mars 2012
  • Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,7 Mkr (3,6)

  • Resultatet för första kvartalet uppgick till -9,8 Mkr (-9,7)

  • Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till -0,05 kr (-0,07)

  • Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 7,0 Mkr (11,6)

  • Precise Biometrics har utvecklat nästa generation av mobil säkerhet för smartphones och surfplattor, Tactivo™, fingeravtrycks- och smartkortläsare för mobila lösningar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Precise Biometrics partner Thursby Software Systems använder Precise Biometrics smarta mobilskal för att erbjuda säker webbtillgång på mobila enheter.

  • Precise Biometrics tillkännagav strategiskt partnerskap med FedSolve, en amerikansk systemintegratör och återförsäljare.

  • Precise Biometrics tecknade en kreditfacilitet på 30 miljoner kronor som kan utnyttjas vid behov.