Tactivo™ är nu FIPS 201-certifierad av US Government Services Administration (GSA)

Tactivo är den första och hittills enda smartkortläsaren för mobila enheter som har blivit FIPS 201-certifierad för GSA Approved Products List

VD och koncernchef för Precise Biometrics, Thomas Marschall säger: "Certifieringen är av oerhörd betydelse för alla PIV-relaterade (Personal Identity Verification) inköp från statliga myndigheter och underleverantörer. Vi anser att certifieringen är helt i synk med de kommande myndighetsmandaten gällande mobila enheter, som förväntas kräva användning av PIV eller CAC-referenser (Common Access Card) vid åtkomst till säkra statliga applikationer från en mobil enhet. Att vara den första och enda certifierade mobila smartkortläsaren stöder våra försäljningsambitioner inom detta område då det även kommer att hjälpa våra partners i deras säljinsatser".

Certifiering och godkännande av GSA möjliggör för amerikanska myndigheter att följa OMB M 11-11 mandatet som kräver att alla myndighetsanställda ska använda sina PIV-kort för åtkomst till myndighetsinformation.

Länk till GSA Approved Products List: http://fips201ep.cio.gov/aplphp

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2013 kl. 08:00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 , E-post; thomas.marschall@precisebiometrics.com 

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 46 31 11 47 eller 046 734 35 11 47 , E-mail; patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar (smart phones och surfplattor), datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.comoch www.idApps.com (https://www.precisebiometrics.com)