TACTIVO™ FÖR ANDROID LANSERAD OCH ÖVERTECKNAD NYEMISSION

PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL), ORG NR 556545-6596
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-JUNI 2013

 • Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 26,0 Mkr (11,4).
 • Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till -12,4 Mkr (-21,5).
 • Resultatet för delårsperioden uppgick till -13,9 Mkr (-22,8).
 • Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -0,05 kr (-0,12).
 • Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till 47,3 Mkr (3,4).  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Precise Biometrics har tecknat ett ramavtal för fortsatt leverans av Tactivos till Volkswagen, med en förväntad löptid på flera år. Volkswagen använder Tactivo som en del av sin säkerhetsinfrastruktur, som sträcker sig från redan befintliga investeringar för kryptering och autentisering gjorda för stationära och bärbara datorer till smartphones och surfplattor.

 • Tactivo blir, som den första och hittills enda smartkortläsaren för mobila enheter, FIPS 201(Federal Information Processing Standards)-certifierad för US Government Service Administration Approved Products List.

 • Tactivo för iPad 4th Generation erhåller MFi-godkännande (Made For iPad) av Apple och lanseras globalt.

 • Precise Biometrics lanserar Tactivo mini för Android. Genom lanseringen breddar bolaget sitt produktutbud och kan därmed täcka in de flesta smartphones och surfplattor som används av kunder i såväl privat som offentlig sektor.

 • Precise Biometrics nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare övertecknades. Bolaget tillfördes 48,7 Mkr efter emissionskostnader. Emissionen tecknades till 169,4%. Emissionen kommer att finansiera nya order som medför ökad rörelsekapitalbindning, vidareutveckla Tactivo genom ökade resurser till produktion, produktutveckling och sälj- och marknadsarbete.

 • Precise Biometrics erhöll uppföljningsordrar på fingeravtrycksläsare på totalt 9,9 Mkr från en myndighetskund i Mellanöstern. 6,5 Mkr av ordervärdet har levererats och fakturerats under andra kvartalet. Resterande del levereras och faktureras i tredje kvartalet.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 , E-post; thomas.marschall@precisebiometrics.com

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 47 eller 0734 35 11 47, E-post; patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com