Tactivo™ för iPad får MFi-godkännande av Apple

Precise Biometrics senaste produkt för mobil säkerhet, Tactivo™ för iPad, har nu också certifierats av Apple.

"Vi är glada över att kunna meddela att Tactivo™ för iPad också har fått MFi-godkännande av Apple. iPads används mycket i offentliga organisationer, i stora företag, inom sjukvården och inom finanssektorn och därför är detta godkännande mycket glädjande", säger Thomas Marschall, VD för Precise Biometrics.

Tactivo för iPad är den första kombinerade fingeravtrycks- och smartkortsläsaren på marknaden. Tillsammans med Tactivo-anpassade appar kan offentliga organisationer och företag behålla säkerheten när de anställda använder mobila enheter för att nå känslig information. Tactivo erbjuder unika förbättringsmöjligheter för de säkerhetsfunktioner som redan finns i iPhone och iPad. Dessa säkerhets-lösningar är av särskilt intresse för offentliga organisationer, företag och sjukhus eftersom de i allt högre utsträckning använder iPhones och iPads för att komma åt och dela känslig information utanför den normala kontorsmiljön. Precise Biometrics upplever ett globalt intresse för sina mobila lösningar vilket bekräftas av den uppmärksamhet som dessa kundsegment har visat för Tactivo.

Precise Biometrics har ökat sina försäljnings- och marknadsföringsinsatser för att kunna nå dessa segment. Kund- och partnerpresentationer pågår i flera geografiska marknader och de första leveranserna av Tactivo för iPad kommer att levereras från företagets produktionspartner i USA redan under september.

Precise Biometrics egen app BioSecrets finns redan i Apples App Store. Tillsammans med Tactivo gör denna app att lösenord och annan känslig information kan lagras i en biometriskt säkrad container i iPhone 4S, iPhone 4 och nu även i iPad. Nya appar, både egenutvecklade och appar framtagna av samarbetspartners, kommer att lanseras regelbundet inom den närmsta framtiden.

"Vi förväntar oss en hög försäljning av både Tactivo för iPhone och Tactivo för iPad under 2012", säger Thomas Marschall, VD för Precise Biometrics. "Vi har fortsatt att öka våra satsningar på försäljning och marknadsföring och på våra samarbetspartners för att öka efterfrågan på våra produkter och lösningar.

Vår webbshop www.idApps.comär öppen men till en början tar vi endast emot order från USA. idApps.comportal har skapats för att stödja den starka BYOD-trenden ("Bring-Your-Own-Device"). På portalen går det enkelt att köpa mindre volymer av Tactivo direkt från oss. Dessa små volymer förväntas inspirera större organisationer och företag (där vi till en början inte har några marknadsföringsinsatser) att med tiden köpa större volymer", avslutar Thomas Marschall.

iPhone och iPad är varumärken som ägs av Apple Inc., registrerade i USA och andra länder

Precise Biometrics AB (publ) kan behöva offentliggöra denna information i enlighet med Securities Markets Act. Informationen skickades för offentliggörande den 23 augusti 2012.