Tactivo™ för iPad lanserad och övertecknad nyemission

PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL), ORG NR 556545-6596
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012
  • Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 19,9 Mkr (16,8) och för tredje kvartalet till 8,5 Mkr (7,4).
  • Resultatet för delårsperioden uppgick till -34,0 Mkr (-24,0) och för tredje kvartalet till -11,2 Mkr (-5,4).
  • Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -0,18 kr (-0,15) och för tredje kvartalet till -0,06 kr (-0,03).
  • Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till 3,2 Mkr (37,4).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

  • Tactivo™ för iPad erhöll godkännande av Apple inom deras Made for iPhone-program (MFi).
  • Bolaget tillkännagav sina första Tactivo™-beställningar från amerikanska myndigheter och startade pilotprojekt med flertalet federala militär- och civilmyndigheter i USA.
  • Precise Biometrics erhöll Tactivo™-order från två ledande leverantörer av mobil programvara. Thursby Software Systems plus ytterligare en erkänd aktör lade tillsammans order på över tusen Tactivo™-enheter för leverans under kvartal 4, 2012.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

  • Precise Biometrics nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare, som godkändes vid Precise Biometrics extra bolagsstämma, övertecknades. Bolaget tillförs cirka 54,4 Mkr före emissionskostnader. Emissionen tecknades till 139,6%.
  • Bolaget tillkännagav samarbete med Inpeco Group, som utvecklar lösningar som spårar kärnprocesser inom vården. Inpeco Group har valt att använda Precise Match-on-Card™ för att spåra hanteringen av patient-ID och blodprov och därmed eliminera de mänskliga fel som kan ske i processen.
  • Precise Biometrics tillkännagav partnerskap med HID Global. Genom partnerskapet kan nu CAC[1]-kort och PIV[2]-kort ge säker åtkomst till känslig data via iOS-enheter.

[1] Common Access Card, är smartkort med autentiseringsuppgifter, som används av militär personal och civilanställda vid Department of Defence i USA.

[2] Personal Identity Verification (PIV) Card är the U.S. Federal Civilian Governments smartkort med autentiseringsuppgifter.