Tactivo order från engelsk sjukvårdsstiftelse

Precise Biometrics har vunnit en order på Tactivo från en engelsk sjukvårdsstiftelse. Tactivo kommer att användas för säker åtkomst till vårdsystem och ingå i en integrerad lösning som levereras av Precise Biometrics partner Isosec Ltd. Ordervärdet är 380.000 SEK och intäktföres i sin helhet under andra kvartalet 2015.

Sjukvårdstiftelsen har valt smartkortläsaren Tactivo (https://precisebiometrics.com/smart-card-reader/) för snabb och säker åtkomst till patientdata, rapportering och informationsutbyte från iPad och iPhone. Lösningen ger vårdgivaren möjlighet att spendera mer tid med patienterna och säkerställer snabb åtkomst till patientinformation. Det ökar kvalitén på vården samtidigt som administrationen minskar. 
 
"Den här ordern visar att marknaden för säkra mobila autentiseringslösningar inom sjukvården i Storbritannien mognar. Den här sjukvårdsstiftelsen är känd för att tidigt implementera nya IT-lösningar och vi vet att flera andra stiftelser som befinner sig i en liknande situation kommer att studera hur detta mobilitetsprojekt utvecklar sig", säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics. 
 
Inloggning till vårdsystemet görs genom tvåfaktorsautentisering med hjälp av ett smart kort, Tactivo, iPad/iPhone och Isosecs programvara för mobil autentisering (MIA). För mer information om säkra mobila lösningar inom vården och mobila smartkortläsare, vänligen besök; https://precisebiometrics.com/mobila-smartkort-losningar-inom-varden/
Den offentliga sjukvården i Storbritannien drivs av NHS, National Health Service. Inom NHS verkar regionala sjukvårdsstiftelser, Trusts. För mer information om NHS vänligen besök http://www.nhs.uk/NHSEngland/thenhs/about/Pages/overview.aspxOm Tactivo
Tactivo är en produktportfölj av smartkortläsare som möjliggör enkel och säker inloggning till bland annat hälso- och vårdsystem från mobila enheter genom smarta kort. Tactivo minskar dubbelarbete för vårdgivare vilket ökar produktiviteten, ger ett effektivare arbetssätt och gör det möjligt för vårdgivarna att spendera mer tid med patienten. Tactivo är designad som ett skyddsskal för iPad och iPhone vilket gör den diskret och användarvänlig. Tactivo finns även för Android-enheter.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2015 kl. 08.00.
iPhone och iPad är varumärken som ägs av Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. iPad Air och iPad mini är varumärken som ägs av Apple Inc.
Om Tactivo
Tactivo är en produktportfölj av smartkortläsare som möjliggör enkel och säker inloggning till bland annat hälso- och vårdsystem från mobila enheter genom smarta kort. Tactivo minskar dubbelarbete för vårdgivare vilket ökar produktiviteten, ger ett effektivare arbetssätt och gör det möjligt för vårdgivarna att spendera mer tid med patienten. Tactivo är designad som ett skyddsskal för iPad och iPhone vilket gör den diskret och användarvänlig. Tactivo finns även för Android-enheter.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2015 kl. 08.00.
iPhone och iPad är varumärken som ägs av Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. iPad Air och iPad mini är varumärken som ägs av Apple Inc.