Tillträdande VD för Precise Biometrics köper aktier

Stefan K Persson, som tillträder som VD för Precise Biometrics senaste den 1 augusti 2018, har idag köpt 310.041 aktier i Precise Biometrics.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2018 kl. 17.00. 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Torgny Hellström, styrelseordförande
Telefon: 0733 45 13 00
E-mail: torgny.hellstrom@precisebiometrics.com (hakan.persson@precisebiometrics.com) 
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet, Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortsläsare som levererar marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com