Tillväxt inom affärsområdet Fingerprint Technology

PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL), ORG NR 556545-6596

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2015

Koncernens nettoomsättning uppgick till 4,5 Mkr (7,2).

Rörelseresultatet uppgick till -8,9 Mkr (-10,9).

Resultatet uppgick till -8,8 Mkr (-10,7).

Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,03 kr (-0,03).

  • Likvida medel uppgick till 50,7 Mkr (85,7) vid kvartalets utgång.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Precise BioMatch™ Mobile integrerades i ytterligare två mobiltelefoner genom samarbetet med Fingerprint Cards.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

Precise Biometrics tilldelades 2015 års Frost & Sullivan Award for Global Customer Value Leadership inom fingeravtrycksigenkänning för mobila enheter. Utmärkelsen baseras på en nyligen genomförd analys av marknaden. I motiveringen till priset lovordas mjukvarulösningen Precise BioMatch Mobile som under 2014 integrerades i världens första Android-smartphone med fingeravtryckssensor.

Precise Biometrics smartkortläsare Tactivo™ godkändes för användning med svenska vårdsystemet Pascal, ett nationellt ordinationsverktyg för dosläkemedel som används av sjuksköterskor, läkare och barnmorskor. Godkännandet är ett genombrott för säkra mobila tjänster inom vården.

Precise Biometrics har vunnit en uppföljningsorder på 1200 Tactivo från Defense Logistics Agency (DLA), en del av USA:s försvarsdepartement. Ordervärdet är 1,1 miljoner SEK och intäktsförs i sin helhet under andra kvartalet 2015.