Uppföljningsorder på Tactivo från engelsk NHS Foundation Trust

Precise Biometrics har fått ytterligare en order på Tactivo™ från en engelsk National Health Service (NHS) Foundation Trust. Ordervärdet är 490.000 SEK och intäktföres i sin helhet under tredje kvartalet 2015.

Tactivo används för säker åtkomst till vårdsystem och ingår i en integrerad lösning levererad av Precise Biometrics partner Isosec Ltd. Antalet Tactivo smartkortsläsare utökas nu för att ge ytterligare personal snabb och säker åtkomst till patientdata, rapportering och informationsutbyte via iPad-enheter. Lösningen ger vårdgivaren möjlighet att spendera mer tid med patienterna och säkerställer snabb åtkomst till patientinformation. Det ökar kvalitén på vården samtidigt som administrationen minskar.

"Det är glädjande att denna NHS Trust följer upp sin order från maj. Det visar att de har förtroende för Tactivo och fortsätter att satsa på enkel och säker åtkomst till informationssystem och resurser. Lösningen ökar de anställdas flexibilitet och effektivitet, samtidigt som den ger en hög säkerhet genom tvåfaktorsautentisering", säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.

Inloggning till vårdsystemet görs genom tvåfaktorsautentisering med hjälp av ett smart kort, Tactivo, iPad och Isosecs programvara för mobil autentisering (MIA). För mer information om säkra mobila lösningar inom vården och mobila smartkortläsare, vänligen besök; https://precisebiometrics.com/mobila-smartkort-losningar-inom-varden/

Den offentliga sjukvården i Storbritannien drivs av NHS, National Health Service. Inom NHS verkar regionala sjukvårdsstiftelser, Trusts. För mer information om NHS vänligen besök; http://www.nhs.uk/NHSEngland/thenhs/about/Pages/overview.aspx

Om Tactivo

Tactivo är en produktportfölj av smartkortläsare som möjliggör enkel och säker inloggning till bland annat hälso- och vårdsystem från mobila enheter genom smarta kort. Tactivo minskar dubbelarbete för vårdgivare vilket ökar produktiviteten, ger ett effektivare arbetssätt och gör det möjligt för vårdgivarna att spendera mer tid med patienten. Tactivo är designad som ett skyddsskal för iPad och iPhone vilket gör den diskret och användarvänlig. Tactivo finns även för Android-enheter. För mer information om Tactivo, vänligen besök; https://www.precisebiometrics.com/mobile-smart-card-readers